Văn mẫu - Văn hay lớp 9

Bài số 14: Cảm nhận về sáu câu thơ đầu trong đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích (Trích Truyện Kiều - Nguyễn Du).
Bài số 16: Trong Truyện Kiều, Nguyên Du viết:  Đau đớn thay phận đàn bà, Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung. Trình bày cảm nhận về ý thơ trên?
Bài số 21: Phân tích bài thơ Đồng chí của Chính Hữu.

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 9 mới cập nhật