Giải bài tập lớp 12 - Học tốt lớp 12

Danh sách các môn học lớp 12

Danh sách các bài học lớp 12 mới nhất

Đề: Phân tích tính cách, diễn biến tâm trạng của Vũ Như Tô và Đan Thiềm trong đoạn trích Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (trích Vũ Như Tô).
Đề: Phân tích bài thơ Thu điếu của Nguyễn Khuyến.
Đề: Phân tích bài Tương tư của Nguyễn Bính.
Đề: Phân tích bi kịch người trí thức trong xã hội cũ là nhân vật Hộ trong tác phẩm Đời thừa của Nam Cao.
Đề: Chọn và phân tích một đoạn văn để làm nổi bật bi kịch bị cự tuyệt quyền làm người của nhân vật Chí Phèo trong truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nam Cao.
Đề: Phân tích nhân vật Chí Phèo trong tác phẩm cùng tên của Nam Cao để làm nổi bật bi kịch bị cự tuyệt quyền làm người của Chí Phèo.
Đề: Bình giảng bài thơ Nhớ đồng của Tố Hữu.
Đề: Phân tích đoạn thơ sau trong bài thơ Nhớ đồng của Tố Hữu:  Gì sâu bằng những trưa thương nhớ ... Một giọng hò đưa hố não nùng.
Đề: Cảm nhận về bài thơ Nhớ đồng của Tố Hữu.
Đề: Bình giảng bài thơ Từ ấy của Tố Hữu
Đề: Có ý kiến cho rằng “Thơ mới là một dàn đồng ca của những điệu sầu”, Anh (chi) hãy phân tích để làm sáng tỏ ý kiến trên qua 3 bài thơ Đây mùa thu tới của Xuân Diệu, Tràng giang của Huy Cận và Tống biệt hành của Thâm Tâm.
Đề: Quê hương và con người Việt Nam trong những sáng tác của một số nhà thơ trong phong trào thơ mới (1932-1945).

Bài học nổi bật nhất