Văn mẫu - Văn hay lớp 12

Đề: Bình giảng đoạn thơ sau trong bài Tây Tiến của Quang Dũng:  Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc... Sông Mã gầm lên khúc độc hành.
Đề: Phân tích nhân vật ông Tám trong truyện Đất của nhà văn Anh Đức.
Đề: Bằng một số lược đoạn truyện ngắn Một người Hà Nội của nhà văn Nguyễn Khải, anh (chị) đã cảm nhận gì về vẻ đẹp trong chiều sâu tâm hồn, tính cách con người Việt Nam qua bao biến động, thăng trầm của đất nước?
Đề: Phân tích truyện Bắt sấu rừng U Minh Hạ của nhà văn Sơn Nam.
Đề: Phân tích đoạn thơ sau đây trong bài thơ Đất nước của Nguyễn Đình Thi.  Ôi những cánh đồng quê chảy máu... Bỗng bồn chồn nhớ mắt người yêu.
Đề: Phân tích bức tranh Mùa thu nay khác rồi trong bài thơ Đất nước của Nguyễn Đình Thi
Đề: Bình giảng đoạn thơ:  Bên kia sông Đuống (.......) Bây giờ tan tác về đâu.
Đề: Bình giảng đoạn đầu trong bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu;  ... Mình về mình có nhớ ta...Tân Trào, Hồng Thái, mái đình cây đa?
Đề: Phân tích bài thơ Bác ơi! của Tố Hữu.
Đề: Anh (chị) hãy phân tích truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu để làm nổi bật cách nhìn của nhà văn về hiện thực đời sống, một cái nhìn thấu hiểu, trĩu nặng tình thương và nỗi lo âu đối với con người.
Đề: Tìm và phân tích những chi tiết chính đưa đến việc nhận thức mới của nhân vật Đẩu (Chiếc thuyền ngoài xa - Nguyễn Minh Châu).
Đề: Nhân vật nào trong truyện Chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu gây cho anh (chị) ấn tượng sâu sắc nhất? Vì sao?
Đề: Cảm nhận về tùy bút Ai đã đặt tên cho dòng sông? của Hoàng Phủ Ngọc Tường.
Đề: “Vẻ đẹp thiên nhiên phong phú, đa dạng, huyền ảo như đời sống, như tâm hồn con người được diễn tả bằng ngòi bút đầy cảm hứng và tài hoa của Hoàng Phủ Ngọc Tường trong thể loại bút kí” (Ngữ văn 12, Sách giáo viên).
Đề: Dòng sông Hương được cảm nhận như thế nào qua phần trích bút kí Ai đã đặt tên cho dòng sông? của Hoàng Phủ Ngọc Tường?
ĐỀ: 1. Phân tích nhân vật Trương Ba để thấy được khát vọng bình dị mà cao đẹp của con người lao động. 2. Phân tích đoạn kết của vở kịch.
Đề: Phân tích vẻ đẹp của hình tượng các nhân vật Tnú, cụ Mết, Dít, bé Heng trong truyện ngắn Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành.
Đề: Bình giảng bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh.
Đề: Phân tích bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh.
Đề: Trong truyện ngắn Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân có hai nhân vật đặc sắc là Huấn Cao và viên cai ngục. Nếu cần chọn một trong hai nhân vật để làm sáng tỏ sự sáng tạo độc đáo của tác giả, anh (chị) sẽ chọn nhân vật nào?
Đề: Phân tích nhân vật Huấn Cao trong truyện ngắn Chữ người tử tù của nhà văn Nguyễn Tuân.
Đề: Qua ý nghĩ và cách xử sự của viên quản ngục đối với ông Huấn Cao (truyện ngắn Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân), anh (chị) đánh giá viên quản ngục là con người như thế nào? Vai trò của nhân vật này trong việc thể hiện chủ đề tác phẩm?
Đề: Phân tích nhân vật quản ngục trong truyện ngắn Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân.
Đề: Phân tích truyện ngắn Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân.
Đề: Quê hương và con người Việt Nam trong những sáng tác của một số nhà thơ trong phong trào thơ mới (1932-1945).
Đề: Có ý kiến cho rằng “Thơ mới là một dàn đồng ca của những điệu sầu”, Anh (chi) hãy phân tích để làm sáng tỏ ý kiến trên qua 3 bài thơ Đây mùa thu tới của Xuân Diệu, Tràng giang của Huy Cận và Tống biệt hành của Thâm Tâm.
Đề: Bình giảng bài thơ Từ ấy của Tố Hữu
Đề: Cảm nhận về bài thơ Nhớ đồng của Tố Hữu.
Đề: Phân tích đoạn thơ sau trong bài thơ Nhớ đồng của Tố Hữu:  Gì sâu bằng những trưa thương nhớ ... Một giọng hò đưa hố não nùng.
Đề: Bình giảng bài thơ Nhớ đồng của Tố Hữu.
Đề: Phân tích nhân vật Chí Phèo trong tác phẩm cùng tên của Nam Cao để làm nổi bật bi kịch bị cự tuyệt quyền làm người của Chí Phèo.
Đề: Chọn và phân tích một đoạn văn để làm nổi bật bi kịch bị cự tuyệt quyền làm người của nhân vật Chí Phèo trong truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nam Cao.
Đề: Phân tích bi kịch người trí thức trong xã hội cũ là nhân vật Hộ trong tác phẩm Đời thừa của Nam Cao.
Đề: Phân tích bài Tương tư của Nguyễn Bính.
Đề: Phân tích bài thơ Thu điếu của Nguyễn Khuyến.
Đề: Phân tích tính cách, diễn biến tâm trạng của Vũ Như Tô và Đan Thiềm trong đoạn trích Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (trích Vũ Như Tô).

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 12 mới cập nhật