Văn mẫu - Văn hay lớp 12

Đề: Bình giảng đoạn thơ sau trong bài Tây Tiến của Quang Dũng:  Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc... Sông Mã gầm lên khúc độc hành.
Đề: Phân tích nhân vật ông Tám trong truyện Đất của nhà văn Anh Đức.
Đề: Bằng một số lược đoạn truyện ngắn Một người Hà Nội của nhà văn Nguyễn Khải, anh (chị) đã cảm nhận gì về vẻ đẹp trong chiều sâu tâm hồn, tính cách con người Việt Nam qua bao biến động, thăng trầm của đất nước?
Đề: Phân tích truyện Bắt sấu rừng U Minh Hạ của nhà văn Sơn Nam.
Đề: Phân tích đoạn thơ sau đây trong bài thơ Đất nước của Nguyễn Đình Thi.  Ôi những cánh đồng quê chảy máu... Bỗng bồn chồn nhớ mắt người yêu.
Đề: Phân tích bức tranh Mùa thu nay khác rồi trong bài thơ Đất nước của Nguyễn Đình Thi
Đề: Bình giảng đoạn thơ:  Bên kia sông Đuống (.......) Bây giờ tan tác về đâu.
Đề: Bình giảng đoạn đầu trong bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu;  ... Mình về mình có nhớ ta...Tân Trào, Hồng Thái, mái đình cây đa?

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 12 mới cập nhật