Giải bài tập lớp 7 - Học tốt lớp 7

Danh sách các môn học lớp 7

Danh sách các bài học lớp 7 mới nhất

Đề: Hãy giải thích câu ca dao sau đây:  “Lời nói chẳng mất tiền mua, Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”.
Đề: Bác Hồ đã khởi xướng Tết trồng cây:
Đề: Đọc sách có lợi ích gì? Trong các loại sách em thích đọc loại nào nhất? Tại sao? Đọc như thế nào thì có lợi và đọc như thế nào thì có hại?
Đề: Giải thích câu: “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”.
Đề: Hãy phân tích nhân vật Va-ren để thấy tài châm biếm của Nguyễn Ái Quốc trong bài “Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu”.
Đề: Em hãy dựa vào hiện tượng trên, dựng một câu chuyện ngắn cổ nhân vật là em và cây táo nhằm biểu hiện một suy nghĩ mà hiện tượng trên đã gợi cho em.

Bài học nổi bật nhất