Xem ngay Đề thi cuối kì 1 năm 2017 môn Toán lớp 12 có đáp án chi tiết

DayHocTot.com xin gửi tới các em học sinh “Xem ngay Đề thi cuối kì 1 năm 2017 môn Toán lớp 12 có đáp án chi tiết”. Hy vọng nó sẽ giúp các em học và làm bài tốt hơn.

Gửi tới các em tài liệu ôn tập khá hay dưới đây: Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Toán năm học 2017 – 2018 có đáp án. Đề gồm 50 câu trắc nghiệm thời gian làm bài 90 phút.

ĐỀ THI HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN 12

NĂM HỌC: 2017-2018

Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm)

Câu 1: Hàm số nào dưới đây nghịch biến trên tập xác định của nó ?

Câu 2: Cho hàm số y = -x3 + 3x2 – 3x + 1  Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?

A. Hàm số đồng biến trên R. B. Hàm số đạt cực đại tại .

C. Hàm số nghịch biến trên R . D. Hàm số đạt cực tiểu tại .

Câu 3: Đường thẳng y = 2 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số nào sao đây?

Câu 44: Cho khối nón có đỉnh S. Cắt khối nón bởi một mặt phẳng qua đỉnh của khối nón tạo thành thiết diện là tam giác SAB. Biết khoảng cách từ tâm của đường tròn đáy đến thiết diện bằng 2, AB = 12, bán kính của đường tròn đáy bằng 10. Chiều cao h của khối nón đó là

Câu 45: Cho hình chữ nhật ABCD có cạnh AB = 2a, AD = 4a. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD. Quay hình chữ nhật ABCD quanh trục MN ta được một khối trụ tròn xoay. Thể tích khối trụ đó là

1C – 2C – 3B – 4A – 5C – 6C – 7B  – 8C – 9B – 10B

11D – 12A – 13A – 14A – 15B – 16A – 17C – 18B – 19A – 20D

21D – 22C  – 23D – 24C – 25A – 26B – 27C – 28D – 29A – 30D

31D – 32C – 33B – 34B – 35D – 36A – 37A – 38B – 39D – 40B

41A – 42D – 43D – 44C – 45A – 46D – 47C – 48A  – 49B – 50A

 

 

Các đề thi và bài kiểm tra lớp 12 khác

Bài học nổi bật nhất

Top 10 trường học nổi bật

Đề thi lớp 12 mới cập nhật