Đề KSCL lớp 12 môn Toán học kì 2 Yên Bái năm 2018: Tìm toạ độ điểm cực đại của đồ thị hàm số

DayHocTot.com xin gửi tới các em học sinh “Đề KSCL lớp 12 môn Toán học kì 2 Yên Bái năm 2018: Tìm toạ độ điểm cực đại của đồ thị hàm số”. Hy vọng nó sẽ giúp các em học và làm bài tốt hơn.

Ngày 12/04/2018, Hàng ngàn thí sinh học lớp 12 tại Yên Bái đã tham gia kỳ thi cuối kì 2 (KSCL) do Sở GD&ĐT Yên Bái ra đề và tổ chức. Dưới đây là Đề thi môn Toán, thời gian 90 phút và gồm 50 câu trắc nghiệm có đáp án.

dayhoctot.com xin trích lược 5 câu trong đề. Các câu khác, thầy cô và các em xem chi tiết phía dưới.

Câu 6: Đường cong ở hình bên là đồ thị hàm số nào trong các hàm số sau?

18: Cho tứ diện ABCD Gọi G là trọng tâm tam giác ΔABC. Gọi I là hình chiếu song song của G lên mặt phẳng (BCD) theo phương chiếu AD. Chọn khẳng định đúng.

A. I là điểm bất kì trong tam giác ΔBCD.

B. I là trực tâm tam giác ΔBCD

C. I là trọng tâm tamgiác ΔBCD

D.  I là thỏa mãn IG ⊥ ΔBCD

28: Cho hàm số y=x3+3mx2+(m+1)x+1 có đố thị (C). Với giá trị nào của tham số m thì tiếp tuyến với đồ thị (C) tại điểm có hoành độ bằng -1 đi qua A(1;3)?

A. m=7/9;    B. m=-7/9;          C.m=-1/2;      D. m=1/2

36: Một người gửi 75 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất 5,4%/năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi được nhập vào gốc để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm người đó nhận được số tiền nhiều hơn 100 triệu đồng bao gồm cả gốc và lãi ? Biết rằng suốt trong thời gian gửi tiền, lãi suất không đổi và người đó không rút tiền ra.

A.7 năm.      B. 6 năm.        C. 5 năm.             D. 4 năm.

44: Một hộp chứa 12 viên bi kích thước như nhau, trong đó có 5 viên bi màu xanh được đánh số từ 1 đến 5; có 4 viên bi màu đỏ được đánh số từ 1 đến 4 và 3 viên bi màu vàng được đánh số từ 1 đến 3. Lấy ngẫu nhiên 2 viên bi từ hộp. Tính xác suất để 2 viên bi được lấy vừa khác màu, vừa khác số

A. P=8/33;            B. P=14/33;       C. P=29/66;    D. P=37/66


Đề đầy đủ 50 câu có đáp án:

 

Tải về (.doc): 

Các đề thi và bài kiểm tra lớp 12 khác

Bài học nổi bật nhất

Top 10 trường học nổi bật

Đề thi lớp 12 mới cập nhật