Danh sách các trường THPT tại Tuyên Quang

Dayhoctot.com xin gửi tới các bạn danh sách tất cả các trường THPT tại Tuyên Quang. Bao gồm nhiều thông tin như mã trường, địa chỉ, bản đồ, thông tin liên hệ đầy đủ và chi tiết nhất.
Chuyên mục mới của dayhoctot.com đang được mọi người quan tâm và học nhiều: Ngữ pháp tiếng anh thông dụng nhất hiện nay.
TT Tên trường Tỉnh Thành Địa chỉ
1 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Tuyên Quang Tuyên Quang Ph. Nông Tiến, TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
2 Trường THPT Chuyên tỉnh Tuyên Quang Ph. Minh Xuân, TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
3 Trường THPT Tân Trào Tuyên Quang Ph. Tân Quang, TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
4 Trường THPT ỷ La Tuyên Quang P.Tân Hà, TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
5 Trường THPT Nguyễn Văn Huyên Tuyên Quang An Tường, TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
6 Trường THPT Sông Lô Tuyên Quang Đội Cấn, TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
7 Trường THPT Thượng Lâm Tuyên Quang Xã Thượng Lâm, H. Lâm Bình, Tuyên Quang
8 Trường THPT Lâm Bình Tuyên Quang Xã Lăng Can, H.Lâm Bình, Tuyên Quang
9 Trường THPT Na Hang Tuyên Quang TT Na Hang, H. Na Hang, Tuyên Quang
10 Trường THPT Yên Hoa Tuyên Quang Xã Yên Hoa, Na Hang, Tuyên Quang
11 Trường THPT Chiêm Hóa Tuyên Quang TT. Vĩnh Lộc, H. Chiêm Hóa, Tuyên Quang
12 Trường THPT Kim Bình Tuyên Quang Xã Kim Bình, H. Chiêm Hóa, Tuyên Quang
13 Trường THPT Minh Quang Tuyên Quang Xã Minh Quang, H. Chiêm Hóa, Tuyên Quang
14 Trường THPT Hà Lang Tuyên Quang Xã Hà Lang, H.Chiêm Hóa, Tuyên Quang
15 Trường THPT Đầm Hồng Tuyên Quang Xã Đầm Hồng, H.Chiêm Hóa, Tuyên Quang
16 Trường THPT Hòa Phú Tuyên Quang Xã Hòa Phú, H. Chiêm Hóa, Tuyên Quang
17 Trường THPT Hàm Yên Tuyên Quang TT. Tân Yên, H. Hàm Yên, Tuyên Quang
18 Trường THPT Phù Lưu Tuyên Quang Xã Phù Lưu, Hàm Yên, Tuyên Quang
19 Trường THPT Thái Hòa Tuyên Quang Xã Thái Hòa, Hàm Yên, Tuyên Quang
20 Trường THPT Xuân Huy Tuyên Quang Xã Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang
21 Trường THPT Trung Sơn Tuyên Quang Xã Trung Sơn, Yên Sơn, Tuyên Quang
22 Trường THPT Xuân Vân Tuyên Quang Xã Xuân Vân, Yên Sơn, Tuyên Quang
23 Trường THPT Tháng 10 Tuyên Quang Xã Mỹ Bằng, Yên Sơn, Tuyên Quang
24 Trường THPT Sơn Dương Tuyên Quang TT. Sơn Dương, H. Sơn Dương, Tuyên Quang
25 Trường THPT Kim Xuyên Tuyên Quang Xã Hồng Lạc, Sơn Dương, Tuyên Quang
26 Trường THPT ATK Tân Trào Tuyên Quang Xã Tân Trào, Sơn Dương, Tuyên Quang
27 Trường THPT Đông Thọ Tuyên Quang Xã Đông Thọ, Sơn Dương, Tuyên Quang
28 Trường THPT Kháng Nhật Tuyên Quang Xã Kháng Nhật, Sơn Dương, Tuyên Quang
29 Trường THPT Sơn Nam Tuyên Quang Xã Sơn Nam, Sơn Dương, Tuyên Quang

Top 10 trường học nổi bật

Bí quyết học hay nhất