Danh sách các trường THPT tại Sơn La

Dayhoctot.com xin gửi tới các bạn danh sách tất cả các trường THPT tại Sơn La. Bao gồm nhiều thông tin như mã trường, địa chỉ, bản đồ, thông tin liên hệ đầy đủ và chi tiết nhất.
Chuyên mục mới của dayhoctot.com đang được mọi người quan tâm và học nhiều: Ngữ pháp tiếng anh thông dụng nhất hiện nay.
TT Tên trường Tỉnh Thành Địa chỉ
1 Trường THPT Tô Hiệu Sơn La Phường Tô Hiệu - Thành phố Sơn La
2 Trường THPT Chiềng Sinh Sơn La Phường Chiềng Sinh -TP. Sơn La
3 Trường THPT Chuyên Sơn La Phường Chiềng Lề -Thành phố Sơn La
4 Trường THPT Nguyễn Du Sơn La Xã Chiềng Đen -Thành phố Sơn La
5 Trường THPT Quỳnh Nhai Sơn La Xã Mường Giàng - Huyện Quỳnh Nhai
6 Trường THPT Mường Giôn Sơn La Xã Mường Giôn - Huyện Quỳnh Nhai
7 Trường THPT Mường La Sơn La Thị Trấn - Huyện Mường La
8 Trường THPT Mường Bú Sơn La Xã Mường Bú - Huyện Mường La
9 Trường THPT Thuận Châu Sơn La Thị Trấn - Huyện Thuận Châu
10 Trường THPT Tông Lệnh Sơn La Xã Tông Lệnh - Huyện Thuận Châu
11 Trường THPT Bình Thuận Sơn La Xã Bình Thuận - Huyện Thuận Châu
12 Trường THPT Co Mạ Sơn La Xã Co Mạ - Huyện Thuận Châu
13 Trường THPT Bắc Yên Sơn La Thị Trấn - Huyện Bắc Yên
14 Trường THPT Phù Yên Sơn La Thị Trấn - Huyện Phù Yên
15 Trường THPT Gia Phù Sơn La Thị tứ Gia Phù - Huyện Phù Yên
16 Trường THPT Tân Lang Sơn La Xã Tân Lang - Huyện Phù Yên
17 Trường THPT Mai Sơn Sơn La Thị Trấn Hát lót - Huyện Mai Sơn
18 Trường THPT Cò Nòi Sơn La Xã Cò Nòi - Huyện Mai Sơn
19 Trường THPT Chu Văn Thịnh Sơn La Xã Chiềng Ban - Huyện Mai Sơn
20 Trường THPT Yên Châu Sơn La Thị Trấn - Huyện Yên Châu
21 Trường THPT Phiêng Khoài Sơn La Xã Phiêng Khoài - Huyện Yên Châu
22 Trường THPT Sông Mã Sơn La Thị Trấn - Huyện Sông Mã
23 Trường THPT Chiềng Khương Sơn La Xã Chiềng Khương - Huyện Sông Mã
24 Trường THPT Mường Lầm Sơn La Xã Mường Lầm - Huyện Sông Mã
25 Trường THPT Chiềng Sơn Sơn La Xã Chiềng Sơn - Huyện Mộc Châu
26 Trường THPT Tân Lập Sơn La Xã Tân Lập - Huyện Mộc Châu
27 Trường THPT Mộc Lỵ Sơn La Thị Trấn - Huyện Mộc Châu
28 Trường THPT Thảo Nguyên Sơn La TT Nông trường - Huyện Mộc Châu
29 Trường THPT Sốp Cộp Sơn La Xã Sốp Cộp - Huyện Sốp Cộp
30 Trường THPT Mộc Hạ Sơn La Xã Mộc Hạ -Huyện Vân Hồ

Top 10 trường học nổi bật

Bí quyết học hay nhất