Danh sách các trường THPT tại Cao Bằng

Dayhoctot.com xin gửi tới các bạn danh sách tất cả các trường THPT tại Cao Bằng. Bao gồm nhiều thông tin như mã trường, địa chỉ, bản đồ, thông tin liên hệ đầy đủ và chi tiết nhất.
Chuyên mục mới của dayhoctot.com đang được mọi người quan tâm và học nhiều: Ngữ pháp tiếng anh thông dụng nhất hiện nay.
TT Tên trường Tỉnh Thành Địa chỉ
1 Trường THPT DTNT Cao Bằng Cao Bằng Thành phố Cao Bằng
2 Trường THPT Thành phố Cao Bằng Cao Bằng Thành phố Cao Bằng
3 Trường THPT Chuyên Cao Bằng Cao Bằng Thành phố Cao Bằng
4 Trường THPT Cao Bình Cao Bằng Xã Hưng Đạo, Thành phố Cao Bằng
5 Trường THPT Bế Văn Đàn Cao Bằng Nà Cáp, Ph. sông Hiến, TP Cao Bằng
6 Trường THPT Bảo Lạc Cao Bằng TT Bảo Lạc, Cao Bằng
7 Trường THPT Bản Ngà Cao Bằng Huy Giáp, Bảo Lạc, Cao Bằng
8 Trường THPT Thông Nông Cao Bằng TT Thông Nông, Cao Bằng
9 Trường THPT Hà Quảng Cao Bằng TT Xuân Hoà, Hà Quảng, Cao Bằng
10 Trường THPT Nà Giàng Cao Bằng Nà Giàng, Hà Quảng, Cao Bằng
11 Trường THPT Lục Khu Cao Bằng Thượng Thôn, Hà Quảng, Cao Bằng
12 Trường THPT Trà Lĩnh Cao Bằng TT Hùng Quốc, Trà Lĩnh, Cao Bằng
13 Trường THPT Quang Trung Cao Bằng Quang Trung, Trà Lĩnh, Cao Bằng
14 Trường THPT Trùng Khánh Cao Bằng TT Trùng Khánh,Cao Bằng
15 Trường THPT Pò Tấu Cao Bằng Xã Chí Viễn, Trùng Khánh, Cao Bằng
16 Trường THPT Thông Huề Cao Bằng Thông Huề, Trùng Khánh, Cao Bằng
17 Trường THPT Nguyên Bình Cao Bằng TT Nguyên Bình, Cao Bằng
18 Trường THPT Tinh Túc Cao Bằng Tinh Túc, Nguyên Bình, Cao Bằng
19 Trường THPT Nà Bao Cao Bằng Lang Môn, Nguyên Bình, Cao Bằng
20 Trường THPT Hoà An Cao Bằng TT Nước Hai, Hoà An, Cao Bằng
21 Trường THPT Quảng Uyên Cao Bằng TT Quảng Uyên, Cao Bằng
22 Trường THPT Đống Đa Cao Bằng Xã Ngọc Động, Quảng Uyên
23 Trường THPT Thạch An Cao Bằng TT Đông Khê, Thạch An, Cao Bằng
24 Trường THPT Canh Tân Cao Bằng Canh Tân, Thạch An , Cao Bằng
25 Trường THPT Hạ Lang Cao Bằng Thanh Nhật, Hạ Lang, Cao Bằng
26 Trường THPT Bằng Ca Cao Bằng Lý Quốc, Hạ Lang, Cao Bằng
27 Trường THPT Bảo Lâm Cao Bằng Mông Ân, Bảo Lâm , Cao Bằng
28 Trường THPT Lý Bôn Cao Bằng Lý Bôn, Bảo Lâm, Cao Bằng
29 Trường THPT Phục Hoà Cao Bằng TT Hòa Thuận, Phục Hoà, Cao Bằng
30 Trường THPT Cách Linh Cao Bằng Xã Cánh Linh, Phục Hoà, Cao Bằng

Top 10 trường học nổi bật

Bí quyết học hay nhất