Danh sách các trường THPT tại Phú Thọ

Dayhoctot.com xin gửi tới các bạn danh sách tất cả các trường THPT tại Phú Thọ. Bao gồm nhiều thông tin như mã trường, địa chỉ, bản đồ, thông tin liên hệ đầy đủ và chi tiết nhất.
Chuyên mục mới của dayhoctot.com đang được mọi người quan tâm và học nhiều: Ngữ pháp tiếng anh thông dụng nhất hiện nay.
TT Tên trường Tỉnh Thành Địa chỉ
1 Trường THPT Chuyên Hùng Vương Phú Thọ Phường Tân Dân, TP.Viêt Trì
2 Trường THPT Việt Trì Phú Thọ Phường Gia Cẩm, TP.Viêt Trì
3 Trường THPT Công nghiệp Việt Trì Phú Thọ Phường Thanh Miếu, TP.Việt Trì
4 Trường THPT Kĩ thuật Việt Trì Phú Thọ Phường Vân Phú, TP. Việt Trì
5 Trường THPT Nguyễn Tất Thành Phú Thọ Phường Gia Cẩm, TP.Việt Trì
6 Trường THPT Vũ Thê Lang Phú Thọ Phường Tân Dân, TP.Việt Trì
7 Trường THPT Herman Phú Thọ Phường Dữu Lâu, TP.Viêt Trì
8 Trường THPT Trần Phú Phú Thọ Phường Thanh Miếu, TP.Việt Trì
9 Trường THPT Lê Qúy Đôn Phú Thọ Phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì
10 Trường THPT Dân lập Âu cơ Phú Thọ Phường Tân Dân, thành phố Việt Trì
11 Trường THPT Dân lập Vân Phú Phú Thọ Xã Vân Phú, thành phố Việt Trì
12 Trường THPT Bán Công Công nghiệp Việt Trì Phú Thọ Phường Thanh miếu, thành phố Việt Trì
13 Trường THPT Hùng Vương Phú Thọ Phường Hùng Vương, TX. Phú Thọ
14 Trường THPT thị xã Phú Thọ Phú Thọ Phường Hùng Vương, TX. Phú Thọ
15 Trường THPT Trường Thịnh Phú Thọ Phường Trường Thịnh, Thị xã Phú Thọ
16 Trường THPT Bán Công Hùng Vương Phú Thọ Phường Hùng Vương, TX. Phú Thọ
17 Trường THPT Đoan Hùng Phú Thọ Thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng
18 Trường THPT Chân Mộng Phú Thọ Xã Chân Mộng, huyện Đoan Hùng
19 Trường THPT Quế Lâm Phú Thọ Xã Quế Lâm, huyện Đoan Hùng
20 Trường THPT Bán Công Đoan Hùng Phú Thọ Thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng
21 Trường THPT Thanh Ba Phú Thọ Xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba
22 Trường THPT Yển Khê Phú Thọ Xã Yển Khê, huyện Thanh Ba
23 Trường THPT Bán Công Thanh Ba Phú Thọ Xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba
24 Trường THPT Hạ Hoà Phú Thọ Thị trấn Hạ Hoà, huyện Hạ Hoà
25 Trường THPT Vĩnh Chân Phú Thọ Xã Vĩnh Chân, huyện Hạ Hoà
26 Trường THPT Xuân áng Phú Thọ Xã Xuân áng, huyện Hạ Hoà
27 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Phú Thọ Thị trấn Hạ Hoà, huyện Hạ Hoà
28 Trường THPT Cẩm Khê Phú Thọ Thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê
29 Trường THPT Hiền Đa Phú Thọ Xã Hiền Đa, huyện Cẩm Khê
30 Trường THPT Phương Xá Phú Thọ Xã Phương xá, huyện Cẩm Khê
31 Trường THPT Bán Công Cẩm Khê Phú Thọ Thị Trấn Sông thao, huyện Cẩm Khê
32 Trường THPT Yên Lập Phú Thọ Thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập
33 Trường THPT Lương Sơn Phú Thọ Xã Lương Sơn, huyện Yên Lập
34 Trường THPT Minh Hoà Phú Thọ Xã Minh Hoà, huyện Yên Lập
35 Trường THPT Thanh Sơn Phú Thọ Thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn
36 Trường THPT Văn Miếu Phú Thọ Xã Văn Miếu, huyện Thanh Sơn
37 Trường THPT Hương Cần Phú Thọ Xã Hương Cần, huyện Thanh Sơn
38 Trường THPT Bán Công Thanh Sơn Phú Thọ Thị trấn Thanh Sơn, H. Thanh Sơn
39 Trường THPT Phù Ninh Phú Thọ Xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh
40 Trường THPT Tử Đà Phú Thọ Xã Tử Đà, huyện Phù Ninh
41 Trường THPT Trung Giáp Phú Thọ Xã Trung Giáp, huyện Phù Ninh
42 Trường THPT Nguyễn Huệ Phú Thọ Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh
43 Trường THPT Bán Công Phù Ninh Phú Thọ Xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh
44 Trường THPT Phan Đăng Lưu Phú Thọ Thị trấn Phong Châu, H. Phù Ninh
45 Trường THPT Long Châu Sa Phú Thọ Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao
46 Trường THPT Phong Châu Phú Thọ Thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao
47 Trường THPT Lâm Thao Phú Thọ Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao
48 Trường THPT Bán Công Phong Châu Phú Thọ Thị trấn Hùng Sơn, H. Lâm Thao
49 Trường THPT Tam Nông Phú Thọ Xã Hương Nộn, huyện Tam Nông
50 Trường THPT Mỹ Văn Phú Thọ Xã Mỹ Văn, huyện Tam Nông
51 Trường THPT Hưng Hoá Phú Thọ Thị trấn Hưng Hoá, huyện Tam Nông
52 Trường THPT Bán Công Tam Nông Phú Thọ Xã Hương Nộm, H. Tam Nông
53 Trường THPT Thanh Thuỷ Phú Thọ Xã La Phù, huyện Thanh Thuỷ
54 Trường THPT Trung Nghĩa Phú Thọ Xã Trung Nghĩa, huyện Thanh Thuỷ
55 Trường THPT Tản Đà Phú Thọ Thị trấn Thanh Thuỷ, huyện Thanh Thuỷ
56 Trường THPT Minh Đài Phú Thọ Xã Minh Đài, huyện Tân Sơn
57 Trường THPT Thạch Kiệt Phú Thọ Xã Thạch Kiệt, huyện Tân Sơn

Top 10 trường học nổi bật

Bí quyết học hay nhất