Danh sách các trường THPT tại Thanh Hoá

Dayhoctot.com xin gửi tới các bạn danh sách tất cả các trường THPT tại Thanh Hoá. Bao gồm nhiều thông tin như mã trường, địa chỉ, bản đồ, thông tin liên hệ đầy đủ và chi tiết nhất.
Chuyên mục mới của dayhoctot.com đang được mọi người quan tâm và học nhiều: Ngữ pháp tiếng anh thông dụng nhất hiện nay.
TT Tên trường Tỉnh Thành Địa chỉ
1 Trường THPT Đào Duy Từ Thanh Hoá P. Ba Đình, TP Thanh Hóa
2 Trường THPT Hàm Rồng Thanh Hoá P. Trường Thi,TP Thanh Hoá
3 Trường THPT Nguyễn Trãi Thanh Hoá P. Điện Biên, TP Thanh Hoá
4 Trường THPT Tô Hiến Thành Thanh Hoá P.Đông Sơn, TP Thanh Hoá
5 Trường THPT Trường Thi Thanh Hoá P. Trường Thi, TP Thanh Hoá
6 Trường THPT Lý Thường Kiệt Thanh Hoá P. Đông sơn, TP Thanh Hoá
7 Trường THPT Đào Duy Anh Thanh Hoá P. Ngọc Trạo, TP Thanh Hoá
8 Trường THPT Dân Tộc Nội trú tỉnh TH Thanh Hoá P. Đông Sơn, TP Thanh Hoá
9 Trường THPT Chuyên Lam Sơn Thanh Hoá P. Ba Đình, TP Thanh Hoá
10 Trường THPT Đông Sơn Thanh Hoá Xã Đông Tân, TP Thanh Hóa
11 Trường THPT Nguyễn Huệ Thanh Hoá Xã Quảng Đông, TP Thanh Hóa
12 Trường THPT Bỉm Sơn Thanh Hoá P. Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn
13 Trường THPT Lê Hồng Phong Thanh Hoá P. Lam Sơn, Thị xã Bỉm Sơn
14 Trường THPT Sầm Sơn Thanh Hoá P. Trường Sơn,Thị xã Sầm Sơn
15 Trường THPT Nguyễn Thị Lợi Thanh Hoá P. Trung Sơn, Thị xã Sầm Sơn
16 Trường THPT Quan Hoá Thanh Hoá Thị trấn Quan Hoá
17 Trường THPT Quan Sơn Thanh Hoá Thị trấn Quan Sơn
18 Trường THPT Quan Sơn 2 Thanh Hoá Xã Mường Mìn - H. Quan Sơn
19 Trường THPT Mường Lát Thanh Hoá Thị trấn Mườg Lát
20 Trường THPT Bá Thước Thanh Hoá Thị trấn Cành Nàng, Bá Thước
21 Trường THPT Hà Văn Mao Thanh Hoá Xã Điền Trung, Bá Thước
22 Trường THPT Bá Thước 3 Thanh Hoá Xã Lũng Niên, Bá Thước
23 Trường THPT Cầm Bá Thước Thanh Hoá Thị trấn Thường Xuân
24 Trường THPT Thường Xuân 2 Thanh Hoá Xã Luận Thành, Thường Xuân
25 Trường THPT Thường Xuân 3 Thanh Hoá Xã Vạn Xuân, Thường Xuân
26 Trường THPT Như Xuân Thanh Hoá Thị trấn Yên Cát, Như Xuân
27 Trường THPT Như Xuân 2 Thanh Hoá Xã Bãi Thành, Như Xuân
28 Trường THPT Như Thanh Thanh Hoá Thị trấn Bến Sung, Như Thanh
29 Trường THPT Như Thanh 2 Thanh Hoá Thị trấn Bến Sung, Như Thanh
30 Trường THPT Lang Chánh Thanh Hoá Thị trấn Lang Chánh
31 Trường THPT Ngọc Lặc Thanh Hoá Thị trấn Ngọc Lặc
32 Trường THPT Lê Lai Thanh Hoá Xã Kiên Thọ, Ngọc Lặc
33 Trường THPT Bắc Sơn Thanh Hoá Xã Ngọc Liên, Ngọc Lặc
34 Trường THPT Thạch Thành 1 Thanh Hoá Xã Thành Thọ, Thạch Thành
35 Trường THPT Thạch Thành 2 Thanh Hoá Xã Thạch Tân, Thạch Thành
36 Trường THPT Thạch Thành 3 Thanh Hoá Xã Thành Vân, Thạch Thành
37 Trường THPT Thạch Thành 4 Thanh Hoá Xã Thạch Quảng, Thạch Thành
38 Trường THPT Cẩm Thuỷ 1 Thanh Hoá Thị trấn Cẩm Thuỷ
39 Trường THPT Cẩm Thuỷ 2 Thanh Hoá Xã Phúc Do, Cẩm Thuỷ
40 Trường THPT Cẩm Thuỷ 3 Thanh Hoá Xã Cẩm Thạch, Cẩm Thuỷ
41 Trường THPT Lê Lợi Thanh Hoá Thị Trấn Thọ Xuân
42 Trường THPT Lê Hoàn Thanh Hoá Xã Xuân Lai, Thọ Xuân
43 Trường THPT Lam Kinh Thanh Hoá Thị Trấn Lam Sơn, Thọ Xuân
44 Trường THPT Thọ Xuân 4 Thanh Hoá Xã Thọ Lập, Thọ Xuân
45 Trường THPT Lê Văn Linh Thanh Hoá Thị trấn Thọ Xuân
46 Trường THPT Thọ Xuân 5 Thanh Hoá Thôn 385 Xã Thọ Xương
47 Trường THPT Vĩnh Lộc Thanh Hoá Thị Trấn Vĩnh Lộc
48 Trường THPT Tống Duy Tân Thanh Hoá Xã Vĩnh Tân, Vĩnh Lộc
49 Trường THPT Trần Khát Chân Thanh Hoá Thị trấn Vĩnh Lộc
50 Trường THPT Thiệu Hoá Thanh Hoá Thị Trấn Vạn Hà, Thiệu Hoá
51 Trường THPT Nguyễn Quán Nho Thanh Hoá Xã Thiệu Quang, Thiệu Hoá
52 Trường THPT Lê Văn Hưu Thanh Hoá Xã Thiệu Vận, Thiệu Hoá
53 Trường THPT Triệu Sơn 1 Thanh Hoá Thị trấn, Triệu Sơn
54 Trường THPT Triệu Sơn 2 Thanh Hoá Xã Nông Trường, Triệu Sơn
55 Trường THPT Triệu Sơn 3 Thanh Hoá Xã Hợp Lý, Triệu Sơn
56 Trường THPT Triệu Sơn 4 Thanh Hoá Xã Thọ Dân, Triệu Sơn
57 Trường THPT Triệu Sơn 5 Thanh Hoá Xã Đồng Lợi, Triệu Sơn
58 Trường THPT Triệu Sơn 6 Thanh Hoá Dân Lực, Triệu Sơn
59 Trường THPT Triệu Sơn Thanh Hoá Thị Trấn Triệu sơn
60 Trường THPT Nông Cống 1 Thanh Hoá Thị Trấn Nông Cống
61 Trường THPT Nông Cống 2 Thanh Hoá Xã Trung Thành, Nông Cống
62 Trường THPT Nông Cống 3 Thanh Hoá Xã Công Liêm, Nông Cống
63 Trường THPT Nông Cống 4 Thanh Hoá Xã Trường Sơn, N. Cống
64 Trường THPT Triệu Thị Trinh Thanh Hoá Xã Vạn Hòa, Nông Cống
65 Trường THPT Nông Cống Thanh Hoá Xã Trung Chính, Nông Cống
66 Trường THPT Đông Sơn 1 Thanh Hoá Xã Đông Xuân, Đông Sơn
67 Trường THPT Đông Sơn 2 Thanh Hoá Xã Đông Văn, Đông Sơn
68 Trường THPT Nguyễn Mộng Tuân Thanh Hoá Thị Trấn Rừng Thông, Đông Sơn
69 Trường THPT Hà Trung Thanh Hoá Xã Hà Bình, Hà Trung
70 Trường THPT Hoàng Lệ Kha Thanh Hoá Thị Trấn Hà Trung
71 Trường THPT Nguyễn Hoàng Thanh Hoá Thị Trấn Hà Trung
72 Trường THPT Lương Đắc Bằng Thanh Hoá Thị Trấn Bút Sơn, Hoằng Hoá
73 Trường THPT Hoằng Hoá 2 Thanh Hoá Xã Hoằng Kim, Hoằng Hoá
74 Trường THPT Hoằng Hoá 3 Thanh Hoá Xã Hoằng Ngọc, Hoằng Hoá
75 Trường THPT Hoằng Hoá 4 Thanh Hoá Xã Hoằng Thành, Hoằng Hoá
76 Trường THPT Lưu Đình Chất Thanh Hoá Xã Hoằng Quỳ, Hoằng Hoá
77 Trường THPT Lê Viết Tạo Thanh Hoá Xã Hoằng Đạo, Hoằng Hoá
78 Trường THPT Hoằng Hoá Thanh Hoá Xã Hoằng Ngọc - Hoằng Hoá
79 Trường THPT Ba Đình Thanh Hoá Thị Trấn Nga Sơn
80 Trường THPT Mai Anh Tuấn Thanh Hoá Xã Nga Thành, Nga Sơn
81 Trường THPT Trần Phú Thanh Hoá Thị Trấn Nga sơn
82 Trường THPT Nga Sơn Thanh Hoá Xã Nga Trung, Nga Sơn
83 Trường THPT Hậu Lộc 1 Thanh Hoá Xã Phú Lộc, Hậu lộc
84 Trường THPT Hậu Lộc 2 Thanh Hoá Xã Văn Lộc, Hậu Lộc
85 Trường THPT Đinh Chương Dương Thanh Hoá Thị Trấn Hậu Lộc
86 Trường THPT Hậu Lộc 3 Thanh Hoá Xã Đại Lộc, Hậu Lộc
87 Trường THPT Hậu Lộc 4 Thanh Hoá Xã Hưng Lộc, Hậu Lộc
88 Trường THPT Quảng Xương 1 Thanh Hoá Thị Trấn Quảng Xương
89 Trường THPT Quảng Xương 2 Thanh Hoá Xã Quảng Ngọc, Quảng Xương
90 Trường THPT Quảng Xương 3 Thanh Hoá Xã Quảng Minh, Quảng Xương
91 Trường THPT Quảng Xương 4 Thanh Hoá Xã Quảng Lợi, Quảng Xương
92 Trường THPT Nguyễn Xuân Nguyên Thanh Hoá Xã Quảng Giao, Quảng Xương
93 Trường THPT Đặng Thai Mai Thanh Hoá Xã Quảng Bình, Quảng Xương
94 Trường THPT Tĩnh Gia 1 Thanh Hoá Thị Trấn Tĩnh Gia
95 Trường THPT Tĩnh Gia 2 Thanh Hoá Xã Triêu Dương, Tĩnh Gia
96 Trường THPT Tĩnh Gia 3 Thanh Hoá Xã Hải Yến, Tĩnh Gia
97 Trường THPT Tĩnh Gia 5 Thanh Hoá Thị Trấn Tĩnh Gia
98 Trường THPT Tĩnh Gia 4 Thanh Hoá Hải An, Tĩnh Gia
99 Trường THPT Yên Định 1 Thanh Hoá Thị Trấn Quán Lào, Yên Định
100 Trường THPT Yên Định 2 Thanh Hoá Xã Yên Trường, Yên Định

Top 10 trường học nổi bật

Bí quyết học hay nhất