Danh sách các trường THPT tại Trà Vinh

Dayhoctot.com xin gửi tới các bạn danh sách tất cả các trường THPT tại Trà Vinh. Bao gồm nhiều thông tin như mã trường, địa chỉ, bản đồ, thông tin liên hệ đầy đủ và chi tiết nhất.
Chuyên mục mới của dayhoctot.com đang được mọi người quan tâm và học nhiều: Ngữ pháp tiếng anh thông dụng nhất hiện nay.
TT Tên trường Tỉnh Thành Địa chỉ
1 Trường THPT Phạm Thái Bường Trà Vinh Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
2 Trường phổ thông Dân Tộc Nội Trú THPT tỉnh Trà Vinh Trà Vinh Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh ( trường nằm trên khu vực 2), hưởng ưu tiên theo hộ khẩu.
3 Trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành Trà Vinh Phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
4 Trường THPT Thành Phố Trà Vinh Trà Vinh Phường 9, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
5 Trường THPT Nguyễn Đáng Trà Vinh Thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh
6 Trường THPT Nguyễn Văn Hai Trà Vinh Xã Bình Phú, huyện Càng Long,tỉnh Trà Vinh
7 Trường THPT Hồ Thị Nhâm Trà Vinh Xã Nhị Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh
8 Trường THPT Dương Háo Học Trà Vinh Xã Tân An, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh
9 Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa Trà Vinh Xã Đại Phước, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh
10 Trường THPT Cầu Kè Trà Vinh Thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh
11 Trường THPT Phong Phú Trà Vinh Xã Phong Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh
12 Trường THPT Tam Ngãi Trà Vinh Xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh
13 Trường THPT Tiểu Cần Trà Vinh Thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh
14 Trường THPT Cầu Quan Trà Vinh Thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh
15 Trường THPT Hiếu Tử Trà Vinh Xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh
16 Trường THPT Vũ Đình Liệu Trà Vinh Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
17 Trường THPT Hòa Minh Trà Vinh Xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
18 Trường THPT Hòa Lợi Trà Vinh Xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
19 Trường THPT Lương Hòa A Trà Vinh Xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
20 Trường THPT Trà Cú Trà Vinh Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
21 Trường THPT Đại An Trà Vinh Xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
22 Trường THPT Long Hiệp Trà Vinh Xã Long Hiệp, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
23 Trường THPT Hàm Giang Trà Vinh Xã Hàm Giang, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
24 Trường THPT Tập Sơn Trà Vinh Xã Tập Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
25 Trường THPT Đôn Châu Trà Vinh Xã Đôn Châu, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
26 Trường THPT Dương Quang Đông Trà Vinh Thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh
27 Trường THPT Cầu Ngang A Trà Vinh Thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh
28 Trường THPT Cầu Ngang B Trà Vinh Xã Hiệp Mỹ, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh
29 Trường THPT Nhị Trường Trà Vinh Xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh
30 Trường THPT Duyên Hải Trà Vinh Thị trấn Duyên Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
31 Trường THPT Long Khánh Trà Vinh TT Long Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
32 Trường THPT Long Hữu Trà Vinh Xã Long Hữu, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

Top 10 trường học nổi bật

Bí quyết học hay nhất