Danh sách các trường THPT tại Bến Tre

Dayhoctot.com xin gửi tới các bạn danh sách tất cả các trường THPT tại Bến Tre. Bao gồm nhiều thông tin như mã trường, địa chỉ, bản đồ, thông tin liên hệ đầy đủ và chi tiết nhất.
Chuyên mục mới của dayhoctot.com đang được mọi người quan tâm và học nhiều: Ngữ pháp tiếng anh thông dụng nhất hiện nay.
TT Tên trường Tỉnh Thành Địa chỉ
1 Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu Bến Tre Phường Phú Tân, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre
2 Trường THPT Bán Công Thị Xã Bến Tre Phường 3-TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre
3 Trường THPT Chuyên Bến Tre Bến Tre Phường 2-TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre
4 Trường THPT Võ Trường Toản Bến Tre Xã Phú Hưng-TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre
5 Trường THPT Lạc Long Quân Bến Tre Phường 3- thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
6 Trường THPT Trần Văn Ơn Bến Tre Xã Phú An Hòa, H.Châu Thành, tỉnh Bến Tre
7 Trường THPT Diệp Minh Châu Bến Tre Xã Tiên Thủy, H. Châu Thành, tỉnh Bến Tre
8 Trường THPT BC Châu Thành A Bến Tre TT Châu Thành, H. Châu Thành, tỉnh Bến Tre
9 Trường THPT BC Châu Thành B Bến Tre Xã Tiên Thủy, H. Châu Thành, tỉnh Bến Tre
10 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi Bến Tre Xã An Hóa, H. Châu Thành, tỉnh Bến Tre
11 Trường THPT Nguyễn Huệ Bến Tre Xã Tiên Thủy- H. Châu Thành, tỉnh Bến Tre
12 Trường THPT Trần Văn Kiết Bến Tre TT Chợ Lách, H.Chợ Lách , tỉnh Bến Tre
13 Trường THPT Trương Vĩnh Ký Bến Tre Xã Vĩnh Thành, H. Chợ Lách, tỉnh Bến Tre
14 Trường THPT Bán công Chợ Lách Bến Tre TT Chợ Lách, H. Chợ Lách, tỉnh Bến Tre
15 Trường THPT Bán công Vĩnh Thành Bến Tre Xã Vĩnh Thành, H. Chợ Lách, tỉnh Bến Tre
16 Trường THPT Ngô Văn Cấn Bến Tre Xã Phước Mỹ Trung, H.Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre
17 Trường THPT Bán công Phước Mỹ Trung Bến Tre Xã Phước Mỹ Trung, H Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre
18 Trường THPT Lê Anh Xuân Bến Tre Xã Tân Thành Bình, H Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre
19 Trường THPT Phan Văn Trị Bến Tre Xã Bình Hòa, H. Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre
20 Trường THPT Nguyễn Ngọc Thăng Bến Tre Xã Phước Long, H. Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre
21 Trường THPT Dân lập Giồng Trôm Bến Tre TTGiồng Trôm, H. Giồng Trôm , tỉnh Bến Tre
22 Trường THPT Bán công Giồng Trôm Bến Tre Xã Bình Thành, H. Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre
23 Trường THPT Nguyễn Thị Định Bến Tre Xã Lương Hòa-H. Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre
24 Trường THPT Nguyễn Trãi Bến Tre Xã Tân Hào,H. Giồng Trôm,tỉnh Bến Tre
25 Trường THPT Lê Hoàng Chiếu Bến Tre TT Bình Đại, H. Bình Đại, tỉnh Bến Tre
26 Trường THPT Huỳnh Tấn Phát Bến Tre Xã Châu Hưng, H. Bình Đại, tỉnh Bến Tre
27 Trường THPT Lê Qúy Đôn Bến Tre Xã Định Trung, H. Bình Đại, tỉnh Bến Tre
28 Trường THPT Bán công Bình Đại Bến Tre TT Bình Đại, H. Bình Đại, tỉnh Bến Tre
29 Trường THPT Bán công Lộc Thuận Bến Tre Xã Lộc Thuận, H. Bình Đại , tỉnh Bến Tre
30 Trường THPT Phan Thanh Giản Bến Tre TT Ba Tri, H. Ba Tri, tỉnh Bến Tre
31 Trường THPT Bán công Ba Tri Bến Tre TT Ba Tri, H. Ba Tri , tỉnh Bến Tre
32 Trường THPT Tán Kế Bến Tre Xã Mỹ Thạnh, H. Ba Tri, tỉnh Bến Tre
33 Trường THPT Sương Nguyệt Anh Bến Tre Xã Phú Ngãi, H. Ba Tri, tỉnh Bến Tre
34 Trường THPT Phan Ngọc Tòng Bến Tre Xã An Ngãi Tây,H. Ba Tri, tỉnh Bến Tre
35 Trường THPT Phan Liêm Bến Tre Xã An Hòa Tây-H. Ba Tri, tỉnh Bến Tre
36 Trường THPT Lê Hoài Đôn Bến Tre TT Thạnh Phú, H. Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre
37 Trường THPT Bán công Thạnh Phú Bến Tre TT Thạnh Phú, H. Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre
38 Trường THPT Trần Trường Sinh Bến Tre Xã Giao Thạnh, H. Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre
39 Trường THPT Đoàn Thị Điểm Bến Tre Xã Tân Phong, H. Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre
40 Trường THPT Chê-Ghêvara Bến Tre TT Mỏ Cày Nam, H. Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre
41 Trường THPT Ca Văn Thỉnh Bến Tre Xã An Định, H. Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre
42 Trường THPT Bán công Mỏ Cày Bến Tre Th.T Mỏ Cày Nam, H. Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre
43 Trường THPT Bán công An Thới Bến Tre Xã An Thới, H. Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre
44 Trường THPT Quản Trọng Hoàng Bến Tre Xã An Thạnh, H. Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre
45 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai Bến Tre Xã Hương Mỹ, H. Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre

Top 10 trường học nổi bật

Bí quyết học hay nhất