Danh sách các trường THCS tại Bắc Kạn

Dayhoctot.com xin gửi tới các bạn danh sách tất cả các trường THCS tại Bắc Kạn. Bao gồm nhiều thông tin như mã trường, địa chỉ, bản đồ, thông tin liên hệ đầy đủ và chi tiết nhất.
Chuyên mục mới của dayhoctot.com đang được mọi người quan tâm và học nhiều: Ngữ pháp tiếng anh thông dụng nhất hiện nay.
TT Tên trường Tỉnh Thành Địa chỉ
1 Trường THCS & THPT Nà Phặc Bắc Kạn TT Nà Phặc -H. Ngân Sơn
2 Trường THCS Bắc Kạn Bắc Kạn Tổ 11, Phường Sông Cầu
3 Trường THCS Đức Xuân Bắc Kạn Tổ 8A, phường Đức Xuân
4 Trường THCS Dương Quang Bắc Kạn Thôn Nà Ỏi, xã Dương Quang
5 Trường THCS Huyền Tụng Bắc Kạn Tổ 10, Phường Nguyễn Thị Minh Khai
6 Trường THCS Nông Thượng Bắc Kạn Thôn Nà Bản, xã Nông Thượng
7 Trường THCS Xuất Hóa Bắc Kạn Tổ Bản Đồn II, phường Xuất Hóa
8 Trường PTDTBT THCS Cao Thượng Bắc Kạn Cốc Kè- Cao Thượng
9 Trường THCS Bành Trạch Bắc Kạn Nà Lần-Bành Trạch
10 Trường THCS Chợ Rã Bắc Kạn Tiểu khu 5
11 Trường THCS Chu Hương Bắc Kạn Bản Hán- Chu Hương-Ba Bể- Bắc Kạn
12 Trường THCS Địa Linh Bắc Kạn Tát Dài- Địa Linh
13 Trường THCS Đồng Phúc Bắc Kạn Cốc Cọng-Đồng Phúc
14 Trường THCS Hà Hiệu Bắc Kạn Chơ Giải-Hà Hiệu
15 Trường THCS Khang Ninh Bắc Kạn Bản Vài- Khang Ninh
16 Trường THCS Mỹ Phương Bắc Kạn Nà phiêng-Mỹ Phương
17 Trường THCS Phúc Lộc Bắc Kạn Thiêng Điểm-Phúc Lộc
18 Trường THCS Thượng Giáo Bắc Kạn TK10-TT Chợ Rã
19 Trường THCS Yến Dương Bắc Kạn Loỏng Lứng- Yến Dương
20 Trường Tiểu Học và THCS Cao Trĩ Bắc Kạn Bản Piềng 1
21 Trường Tiểu Học và THCS Hoàng Trĩ Bắc Kạn Thôn Nà Cọ, xã Hoàng Trĩ, huyện Ba Bể
22 Trường Tiểu Học và THCS Nam Mẫu Bắc Kạn Bó Lù- Nam Mẫu
23 Trường THCS Cẩm Giàng Bắc Kạn Thôn Đầu Cầu - xã Cẩm Giàng - huyện Bạch Thông - tỉnh Bắc Kạn
24 Trường THCS Đôn Phong Bắc Kạn Thôn Nà Đán, xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.
25 Trường THCS Phủ Thông Bắc Kạn Phố Nà Hái, thị trấn PhủThông
26 Trường THCS Vi Hương Bắc Kạn Thôn Nà Chá - xã Vi Hương - huyện Bạch Thông - tỉnh Bắc Kạn
27 Trường Tiểu Học và THCS Cao Sơn Bắc Kạn Thôn Khau Cà - xã Cao Sơn
28 Trường Tiểu Học và THCS Dương Phong Bắc Kạn Thôn Tổng Ngay, xã Dương Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
29 Trường Tiểu Học và THCS Hà Vị Bắc Kạn Thôn Pá Yếu, xã Hà Vị, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
30 Trường Tiểu Học và THCS Mỹ Thanh Bắc Kạn Bản luông II, xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
31 Trường Tiểu Học và THCS Quang Thuận Bắc Kạn Thôn Nà Kha
32 Trường Tiểu Học và THCS Sĩ Bình Bắc Kạn Thôn Lọ Cặp - xã Sỹ Bình - huyện Bạch Thông - tỉnh Bắc Kạn
33 Trường Tiểu Học và THCS Vũ Muộn Bắc Kạn Thôn Tân Lập, xã Vũ Muộn, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
34 Trường PTDTBT THCS Xuân Lạc Bắc Kạn Thôn Bản ó - Xã Xuân Lạc - Huyện Chợ Đồn - Tỉnh Bắc Bạn
35 Trường THCS Đồng Lạc Bắc Kạn Nà Pha - Đồng Lạc - Chợ Đồn - Bắc Kạn
36 Trường THCS Hoàng Văn Thụ Bắc Kạn Tổ 8, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn.
37 Trường THCS Nam Cường Bắc Kạn Bản Mới
38 Trường THCS Nghĩa Tá Bắc Kạn Thôn Nà Đẩy- Nghĩa Tá - Chợ Đồn -Bắc Cạn
39 Trường THCS Phương Viên Bắc Kạn Thôn Nà Đao - Phương Viên - Chợ Đồn - Bắc Kạn
40 Trường THCS Thị trấn Bằng Lũng Bắc Kạn Tổ 7, thị trấn Bằng Lũng
41 Trường THCS Yên Nhuận Bắc Kạn Ban Lanh-Yen nhuan
42 Trường THCS Yên Thịnh Bắc Kạn Thôn Pắc Cuồng
43 Trường Tiểu Học và THCS Bằng Phúc Bắc Kạn Huyện Chợ Đồn
44 Trường Tiểu Học và THCS Đại Sảo Bắc Kạn Thôn Pác Lẻo - Xã Đại Sảo - Huyện Chợ Đồn- Tỉnh Bắc Kạn
45 Trường Tiểu Học và THCS Đông Viên Bắc Kạn Thôn Làng Sen, xã Đông Viên, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
46 Trường Tiểu Học và THCS Lương Bằng Bắc Kạn Thôn Tham Thẩu, xa Lương Bằng,huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
47 Trường Tiểu Học và THCS Yên Mỹ Bắc Kạn Yên Mỹ Chợ Đồn Bắc Kạn
48 Trường THCS Cao Kỳ Bắc Kạn Xã Cao Kỳ - huyện Chợ Mới- tỉnh Bắc Kan
49 Trường THCS Như Cố Bắc Kạn Bản Quất - Như Cố - Chợ Mới - Bắc Kạn
50 Trường THCS Nông Hạ Bắc Kạn Nông Hạ, Chợ Mới, Bắc Kạn
51 Trường THCS Quảng Chu Bắc Kạn Xã Quảng Chu,huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
52 Trường THCS Thanh Mai Bắc Kạn Thôn Bản Kéo, xã Thanh Mai, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
53 Trường THCS TT Chợ Mới Bắc Kạn Tổ 5 thị trấn Chợ Mới
54 Trường Tiểu Học và THCS Mai Lạp Bắc Kạn Mai Lạp- Chợ Mới- Bắc Kạn
55 Trường Tiểu Học và THCS Tân Sơn Bắc Kạn Xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
56 Trường Tiểu Học và THCS Thanh Bình Bắc Kạn xã Thanh Bình,huyện Chợ mới,tỉnh Bắc Kạn
57 Trường PTDTBT THCS Đổng Xá Bắc Kạn Thôn Nà Quản, Xã Đổng Xá, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn.
58 Trường PTDTBT THCS Vũ Loan Bắc Kạn Thôn Thôm - Xã Vũ Loan - Na Rì - Bắc Kạn
59 Trường THCS Côn Minh Bắc Kạn Xã Côn Minh, hyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
60 Trường THCS Xuân Dương Bắc Kạn Xã Xuân Dương
61 Trường THCS Yến Lạc Bắc Kạn Phiêng Chang thị trấn Yến Lạc huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn
62 Trường Tiểu Học và THCS Ân Tình Bắc Kạn Ân Tình- Na Rì - Bắc Kạn
63 Trường Tiểu Học và THCS Cư Lễ Bắc Kạn Thôn Khau An- Xã Cư Lễ - Huyện Na Rì - Tỉnh Bắc Kạn
64 Trường Tiểu Học và THCS Cường Lợi Bắc Kạn Cường Lợi - Na Rì - Bắc Cạn
65 Trường Tiểu Học và THCS Dương Sơn Bắc Kạn Dương Sơn - Na Rì - Bắc Kạn
66 Trường Tiểu Học và THCS Hảo Nghĩa Bắc Kạn Huyện Na Rì
67 Trường Tiểu Học và THCS Hữu Thác Bắc Kạn Khau Moóc - Hữu Thác
68 Trường PTDTBT Tiểu Học và THCS Kim Hỷ Bắc Kạn Bản Kẹ xã Kim Hỷ
69 Trường Tiểu Học và THCS Kim Lư Bắc Kạn Huyện Na Rì
70 Trường Tiểu Học và THCS Lam Sơn Bắc Kạn Huyện Na Rì
71 Trường Tiểu Học và THCS Lạng San Bắc Kạn Huyện Na Rì
72 Trường Tiểu Học và THCS Liêm Thủy Bắc Kạn Nà Pì Liêm Thuỷ Na Rì Bắc Kạn
73 Trường Tiểu Học và THCS Lương Hạ Bắc Kạn Xã Lương Hạ Huyện Na Rì tỉnh Bắc kạn
74 Trường Tiểu Học và THCS Lương Thành Bắc Kạn PTCS Lương Thành
75 Trường Tiểu Học và THCS Lương Thượng Bắc Kạn Huyện Na Rì
76 Trường Tiểu Học và THCS Quang Phong Bắc Kạn Thôn Quan Làng - Xã Quang phong - Huyện Na Rì - Tỉnh Bắc Kạn
77 Trường Tiểu Học và THCS Văn Học Bắc Kạn Xã Văn Học
78 Trường Tiểu Học và THCS Văn Minh Bắc Kạn Nà Deng - Văn Minh - Na Rì - Bắc Kạn
79 Trường PTDTBT THCS Thuần Mang Bắc Kạn Xã Thuần Mang - Huyện Ngân Sơn - Tỉnh Bắc Kạn
80 Trường PTDTBT THCS Thượng Quan Bắc Kạn Cò Luồng - Thượng Quan- Ngân Sơn - Bắc Kạn
81 Trường PTDTBT THCS Cốc Đán Bắc Kạn Hoàng Phài - Cốc Đán - Ngân Sơn - Bắc Kạn
82 Trường THCS Bằng Vân Bắc Kạn Xã Bằng Vân huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn
83 Trường THCS Lãng Ngâm Bắc Kạn Thôn Nà Lạn, xã Lãng Ngâm, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
84 Trường THCS Vân Tùng Bắc Kạn Khu 2, Vân Tùng, Ngân Sơn, Bắc Kạn
85 Trường Tiểu Học và THCS Nà Khoang Bắc Kạn NàNà Nọi- TT nà Phặc - Ngân Son - Bắc Kạn
86 Trường Tiểu Học và THCS Thượng Ân Bắc Kạn Thôn Bản Slành, Xã Thượng Ân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
87 Trường PTDTBT THCS Bằng Thành Bắc Kạn Thôn Nà Lại, Xã Bằng Thành, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn
88 Trường PTDTBT THCS Cao Tân Bắc Kạn Xã Cao Tân Huyện Pác Nặm Tỉnh Bắc Kạn
89 Trường PTDTBT THCS Cổ Linh Bắc Kạn Thôn Bản Sáng, xã Cổ Linh, Huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
90 Trường PTDTBT THCS Công Bằng Bắc Kạn Thôn Nà Chảo, xã Công Bằng, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
91 Trường PTDTBT THCS Nghiên Loan Bắc Kạn Pác Liển - Nghiên Loan - Pác Nặm
92 Trường PTDTBT THCS Xuân La Bắc Kạn Xã Xuân La, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
93 Trường THCS Bộc Bố Bắc Kạn Thôn Nà Lẹng- xã bộc Bố- Huyện Pác Nặm- Tỉnh Bắc Kạn
94 Trường PTDTBT Tiểu Học và THCS Nhạn Môn Bắc Kạn Xã Nhạn Môn, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
95 Trường Tiểu Học và THCS An Thắng Bắc Kạn Thôn Nà Mòn, xã An Thắng, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
96 Trường Tiểu Học và THCS Giáo Hiệu Bắc Kạn Thon Khuổi Lè - Xã Giáo Hiệu

Top 10 trường học nổi bật

Bí quyết học hay nhất