Giải bài 3 trang 4 SGK Toán 5

Viết các số tự nhiên dưới dạng phân số có mẫu số là 1:

Bài 3. Viết các số tự nhiên dưới dạng phân số có mẫu số là 1:

32; 105; 1000.

Hướng dẫn giải:

32 = \(\frac {32}{1}\);    105 = \(\frac {105}{1}\);      1000 = \(\frac {1000}{1}\).

Các bài học liên quan

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 5 mới cập nhật