Phòng GD&ĐT Anh Sơn: KSCL đầu năm môn toán lớp 5 có đáp án

DayHocTot.com xin gửi tới các em học sinh “Phòng GD&ĐT Anh Sơn: KSCL đầu năm môn toán lớp 5 có đáp án”. Hy vọng nó sẽ giúp các em học và làm bài tốt hơn.

Đề khảo sát chất lượng lớp 5 môn Toán đầu năm của phòng GD&ĐT huyện Anh Sơn:  Một ô tô khởi hành từ A lúc 7 giờ 15 phút đến B lúc 11 giờ 45 phút, vận tốc của ô tô là 45 km/giờ. Tính độ dài quãng đường AB.

PHÒNG GD – ĐT ANH SƠN

  BÀI THI KĐ CHẤT LƯỢNG

     MÔN: TOÁN – LỚP 5

   ( Thời gian làm bài: 40phút)

Bài 1: (2 điểm): Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
a,  1/3 ngày = ……………giờ           b, 25% của 16 kg = ………….kg

c,  2/5 dm3 = ……………cm3          d,  42 phút = ………………..giờ

Bài 2: (2 điểm)  Đặt tính rồi tính.

357,2 + 25,7       328,4 – 42,8         25,3 x 8,2         97,5 : 2,5

Bài 3: (2 điểm):   Một ô tô khởi hành từ A lúc 7 giờ 15 phút đến B lúc 11 giờ 45 phút, vận tốc của ô tô là 45 km/giờ. Tính độ dài quãng đường AB.

Bài 4: (2.5điểm):

Một thửa ruộng hình thang có đáy bé 26m, đáy lớn 48m và chiều cao  bằng  đáy lớn.

a,  Tính diện tích thửa ruộng đó.

b, Trung bình cứ 100m2 thu hoạch 62kg thóc. Hỏi trên thửa ruộng đó thu hoạch được tất cả bao nhiêu tạ thóc?

Bài 5: (1,5 điểm):

a) Tính nhanh:   4,65 x 7,3 + 4,65 + 1,7 x 4,65

b, Tìm 2 giá trị của x biết:      5,1 < x < 5,2


Tham khảo Đáp án đề Khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 5

Bài 1.     2 điểm

  Điền đúng các số theo thứ tự là:

a. 8 ;     b, 4      c. 400 cm3      d. 0,7;  hoặc 7/10

Mỗi  số đúng 0,5 đ
Bài 2   2 điểm

Kết quả đúng lần lượt là:

c.      382,9  ;    285,6; 207,46; 39

 Đặt tính đúng, tính đúng kết quả mỗi phép tính: 0,5 đ.

Đặt tính đúng, tính sai kết quả 0,25 đ/ phép tính.

Đặt tính sai, tính đúngkết quả 0,25 đ/ phép tính

 Không đặt tính mà viết đúng KQ cho nửa số điểm/bài

Bài 3: 2 đ                    Bài giải

Thời gian ô tô đi từ A đến B là:

11 giờ 45 phút – 7 giờ 15 phút = 4 giờ 30 phút

Đổi 4 giờ 30 phút = 4,5 giờ

Độ dài quãng đường AB là:  45 x 4,5 = 202,5 (km)

Đáp số: 202,5 ki-lô-mét

Mỗi lời giải đúng: 0,25 đ

Mỗi phép tính đúng, kết quả sai: 0,25 đ

Mỗi phép tính đúng, kq đúng: 0,5 đ

Đổi đơn vị 0,25 đ

Đáp số đúng, đủ đơn vị: 0,25đ

(Lời giải khác đúng vẫn cho tối đa)

Bài 4.   2,5 điểm

Chiều cao thửa ruộng hình thang là:

48 x  2/3 = 32 (m)

a, Diện tích thửa ruộng hình thang là:

(26 + 48) x 32 : 2 = 1184 (m2)

b, Số thóc thu được của thửa ruộng đó là:

1184 : 100 x 62 =  734,08(kg)

Đổi: 734,08 kg = 7,3408tạ

Đáp số: a) 1184 m2

b) 7,3408 tạ

 

a)  1,5 đ

0,5 điểm

1,0 điểm

 

b)1 đ

0,5 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

(Lời giải khác đúng, cách giải khác đúng vẫn cho điểm tối đa)

Bài 5:   1,5 điểm

a) (1 đ) Tính nhanh:

4,65 x 7,3 + 4,65 + 1,7 x 4,65

= 4,65 x (7,3 + 1 + 1,7)

= 45,65 x 10

= 456,5

b) 0,5 đ:  X = 5,11; X = 5,12 , X = …..

a) 1 đ

 

 

0,5 đ

0,25 đ

0,25 đ

b) 0,5 đ (Mỗi GT đúng 0,25 đ)

 

Các đề thi và bài kiểm tra lớp 5 khác

Bài học nổi bật nhất

Top 10 trường học nổi bật

Đề thi lớp 5 mới cập nhật