Giải bài 1 trang 12 sgk toán 5

Bài 1. Dựa vào hình vẽ để viết rồi đọc hỗn số thích hợp (theo mẫu):

Bài 1. Dựa vào hình vẽ để viết rồi đọc hỗn số thích hợp (theo mẫu):

Bài làm:

a)  : Hai và một phần tư.

b)  : Hai và bốn phần năm.

c)  : Bai và hai phần ba.

Các bài học liên quan

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 5 mới cập nhật