Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 – TH Thiện Hưng B năm 2017

Gửi các em học sinh “Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 – TH Thiện Hưng B năm 2017”. DayHocTot.com hy vọng nó sẽ giúp các em học và làm bài tốt hơn.

Gửi tới thầy cô và các em Đề kiểm tra cuối học kì 1 lớp 5 môn Toán của trường Tiểu học Thiện Hưng năm 2017 – 2018. Phép tính nhân nhẩm 15,274 x 100  có kết quả là:

TRƯỜNG T.H.THIỆN HƯNG B  

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

 MÔN TOÁN  – LỚP 5

Năm học: 2017 – 2018

Thời gian: 40 phút

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng.

Câu 1 (0,5 điểm):Cho số thập phân  92,467  chữ số được gạch dưới có giá trị là:

Câu 2 (0,5 điểm):   Hỗn số: 

được viết dưới dạng số thập phân là:

A. 17,13    B. 1,713       C.   171,3

Câu 3 (0,5 điểm): Số lớn nhất trong các số:     9,899  ;  9,98  ;  9,89  là:              (M2)

A. 9,89         B.   9,899          C.    9,98

Câu 4 (0,5 điểm): Cho 4,53ha  = ……m2 .Số thích hợp để điền vào chỗ chấm:   (M3)

A.  45300 m2          B. 453 m2             C.   453,0 m2

Câu 5 (0,5 điểm):  Phép tính nhân nhẩm 15,274 x 100  có kết quả là:

A. 15,274           B.   1527,4              C.   1527

Câu 6 (0,5 điểm): Diện tích hình tam giác có độ dài đáy 2,5m và chiều cao 1,6m là:

A. 4 m2         B. 2m2                C. 1,6m2

Câu 7 ( 2 điểm): Đặt tính rồi tính:

a. 35,124 + 24,682   b.17,42 – 8,62                c. 12,5 x 3             d. 483  :  35

Câu 8 (2 điểm):    Tính y, biết:

a. 72 –  y = 27,72           b. y  :  3,15  = 12,9

Câu 9 (2 điểm):

  Một mảnh đất hình tam giác có đáy 16m và chiều cao bằng 3/4 cạnh đáy. Tính điện tích mảnh đất đó?

Câu 10 (1 điểm): Tìm số thập phân x, sao cho: 3,4 < x < 3,5

______ HẾT ______

ĐÁP ÁN

—- chúc các em học tốt —-   

 

Các đề thi và bài kiểm tra lớp 5 khác

Bài học nổi bật nhất

Top 10 trường học nổi bật

Đề thi lớp 5 mới cập nhật