Đề toán học kì 2 lớp 5 mới nhất (2018): Số học, Đại lượng, yếu tố hình học và số đo thời gian trong...

DayHocTot.com xin gửi tới các em học sinh “Đề toán học kì 2 lớp 5 mới nhất (2018): Số học, Đại lượng, yếu tố hình học và số đo thời gian trong...”. Hy vọng nó sẽ giúp các em học và làm bài tốt hơn.

dayhoctot.com chia sẻ bài thi 40 phút mới cập nhật và có đáp án. Đề gồm 9 câu gồm trắc nghiệm và tự luận. Nội dung đề xoay quanh kiến thức: Số học; Đại lượng và đo đại lượng; Yếu tố hình học; Số đo thời gian và toán chuyển động đều.

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

 Môn: Toán

 Năm học: 2017- 2018

 Thời gian: 40 phút

1: Chữ số 5 trong số 162,57 chỉ: (0,5đ)

A. 5 đơn vị

B. 5 phần trăm

C. 5 chục

D. 5 phần mười

2: Số 2 được viết dưới dạng phân số là: (1đ)

A. 1/2

B. 2/2

C. 3/2

D. 4/2

3: 5840g = …. kg (0,5đ)

A. 58,4kg

B. 5,84kg

C. 0,584kg

D. 0,0584kg

4: 5% của 120 là:

A. 0,06

B. 0,6

C. 60

D. 6

5: Khoảng thời gian từ lúc 9 giờ kém 10 phút đến 9 giờ 30 phút là: (1đ)

A. 10 phút

B. 20 phút

C. 30 phút

D. 40 phút

6: Một huyện có 320ha đất trồng cây cà phê và 480ha đất trồng cây cao su. Hỏi diện tích đất trồng cây cao su bằng bao nhiêu phần trăm diện tích đất trồng cây cà phê ?: (1đ)

A. 150%

B. 15%

C. 1500%

D. 105%

7: Hình lập phương có cạnh là 5m. Vậy thể tích hình đó là: (2đ)

A. 150 m3

B. 125 m3

C. 100 m3

D. 25 m3

8: Tìm y, biết: (1đ)

a) 34,8 : y = 7,2 + 2,8

b) 21,22 + 9,072 + 24,72 : 12 = y : 2

9: Một người đi xe máy khởi hành từ A lúc 8 giờ 30 phút và đến B lúc 9 giờ 30 phút. Quãng đường AB dài 60km. Hãy tính vận tốc trung bình của xe máy với đơn vị đo là km/giờ? (1đ)

10: Một thửa ruộng hình chữ nhật có dài 120m, chiều rộng bằng 90m. Người ta trồng lúa trên thửa ruộng đó, trung bình cứ 100m2 thu được 15kg thóc. Tính:

a) Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó?

b) Trên cả thửa ruộng đó, người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc? (1đ)


Đáp án và hướng dẫn giải:

Câu 1 2 3 4 5 6 7
Ý đúng D D B D A B A
Điểm 0,5 1 0,5 1 1 1 2

8: Tìm y, biết:  

a) 34,8 : y = 7,2 + 2,8

34,8 : y = 10

y = 34,8 : 10

y = 3,48

b) 21,22 + 9,072  + 24,72 : 12 = y : 2

21,22 +  90,72  +  2,06 = y : 2

114 = y: 2

y = 114 x 2

y = 228

9: Thời gian xe máy đi hết quảng đường AB là:

9 giờ 30 phút – 8 giờ 30 phút = 1 (giờ)

Vận tốc trung bình của xe máy là:

60 : 1 = 60 (km/giờ)

Đáp số: 60 km/giờ 

10: a ) Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là :

120  90 = 10800 (m2)

b) Cả thửa ruộng đó, người ta thu hoạch được số tạ thóc là:        10800 : 100  15 = 1620 (kg) = 1,62 ( tấn )

Đáp số: a) 10800m2; b) 1,62 tấn

Các đề thi và bài kiểm tra lớp 5 khác

Bài học nổi bật nhất

Top 10 trường học nổi bật

Đề thi lớp 5 mới cập nhật