10 câu hỏi trong đề kiểm tra kì 2 môn Sử và Địa lý lớp 5 năm 2017

Gửi các em học sinh “10 câu hỏi trong đề kiểm tra kì 2 môn Sử và Địa lý lớp 5 năm 2017”. DayHocTot.com hy vọng nó sẽ giúp các em học và làm bài tốt hơn.

Câu 1: Địa phương nào là nơi tiêu biểu của phong trào “Đồng khởi”? (0,5 điểm)

A. Sài Gòn.

B.Hà Nội.

C.Bến Tre.

D.Cần Thơ.

Câu 2: Đường Trường Sơn còn có tên gọi khác là: (0,5 điểm)

A. Đường Hồ Chí Minh trên biển.

B.Đường số 1.

C.Đường Hồ Chí Minh.

D.Đường Hồ Chí Minh trên không.

Câu 3: Điền các từ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi chỗ trống: (1 điểm)

(Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; lá cờ đỏ sao vàng; tiến quân ca; Hồ Chí Minh)

Quốc hội quyết định: lấy tên nước là………………………………………; quyết định Quốc huy; Quốc kì là………………………………………;Quốc ca là bài …………………………….; Thủ đô là Hà Nội; thành phố Sài gòn – Gia Định đổi tên là…………………

Câu 4: Dựa vào nội dung đã học, vì sao nói: “Ngày 25 – 4 – 1976 là ngày vui nhất của nhân dân ta” (1,5 điểm)

Câu 5: Theo hiệp định Pa- ri về Việt Nam, Mĩ phải thực hiện những điều gì? (1,5 điểm)

Câu 6: Trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước ta là: (0,5 điểm)

A. Hà Nội.

B.Thành Phố Hồ Chí Minh.

C.Đà Nẵng.

D.Cà Mau.

Câu 7: Khu vực Đông Nam Á sản xuất được nhiều lúa gạo vì: (1 điểm)

A. Có nhiều đồng bằng châu thổ màu mỡ thường tập trung dọc các sông lớn và ở ven biển.

B.Có nhiều đất đỏ ba dan.

C.Địa hình chủ yếu là đồi núi và Cao Nguyên.

D.Có nhiều đất đỏ ba dan và Cao Nguyên; nhiều đồng bằng; sông lớn và ở ven biển.

Câu 8: Dân cư châu Phi chủ yếu là người: (0,5 điểm)

A. Da trắng.

B.Da vàng.

C.Da đen.

D.Da hồng.

Câu 9: Tìm từ thích hợp để điền vào các chỗ trống sau: (1,5 điểm)

“Lục địa Ô-xtrây-li-a có khí hậu……………………………………….., thực vật và động vật độc đáo. Ô-xtrây-li-a là nước có nền kinh tế…………………………………… nhất châu Đại Dương. Châu Nam Cực là châu lục………………………………………………. nhất thế giới.”

Câu 10: Kể tên các châu lục em đã học? Việt Nam nằm ở châu lục nào?  (1,5 điểm)


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM Môn: Lịch sử + Địa lí – khối 5

Câu 1: c

Câu 2: c

Câu 3: Hs điền đúng mỗi ý đạt 0,25đ

Quốc hội quyết định: lấy tên nước là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quyết định Quốc huy; Quốc kì là lá cờ đỏ sao vàng; Quốc ca là bài tiến quân ca; Thủ đô là Hà Nội; thành phố Sài gòn – Gia Định đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh.

Câu 4: Ngày 25 – 4 – 1976, nhân dân ta vui mừng, phấn khởi đi bầu cử Quốc hội chung cho cả nước. Kể từ đây, nước ta có Nhà nước thống nhất.

Câu 5: Hs nêu đúng mỗi ý đạt 0,5đ

– Mĩ phải tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của việt nam.

– Mĩ phải rút toàn bộ quân Mĩ và quân Đồng minh ra khỏi Việt Nam.

– Mĩ phải chấm dứt dính líu quân sự ở miền Nam Việt Nam.

– Mĩ phải có trách nhiệm hàn gắn vết thương sau chiên tranh ở Việt Nam.

Câu 6: b

Câu 7: a

Câu 8: c

Câu 9: Hs điền đúng mỗi ý đạt 0,5đ

“Lục địa Ô-xtrây-li-a có khí hậu khô hạn, thực vật và động vật độc đáo. Ô-xtrâyli-a là nước có nền kinh tế phát triển nhất châu Đại Dương. Châu Nam Cực là châu lục lạnh nhất thế giới.”

Câu 10: Hs nêu đúng mỗi ý đạt 0,75đ

– Các châu lục: Châu Á, Châu Âu, Châu Mĩ, Châu Phi, Châu Nam Cực và châu Đại Dương.

– Việt Nam nằm ở Châu Á.

Các đề thi và bài kiểm tra lớp 5 khác

Bài học nổi bật nhất

Top 10 trường học nổi bật

Đề thi lớp 5 mới cập nhật