Đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử & Địa lý lớp 5 có đáp án – TH Kim Đồng 2017

Gửi các em học sinh “Đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử & Địa lý lớp 5 có đáp án – TH Kim Đồng 2017”. DayHocTot.com hy vọng nó sẽ giúp các em học và làm bài tốt hơn.

Dưới đây là Đề thi học kì 1 môn Sử – Địa lớp 5 năm 2017 – 2018 của trường Tiểu học Kim Đồng có đáp án theo Thông tư 22 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, đạt kết quả cao trong kỳ thi cuối học kì 1.

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 NĂM 2017 – 2018

MÔN: Lịch Sử & Địa Lý – Lớp 4

Thời gian làm bài 40 phút

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

I. LỊCH SỬ: (3điểm)

 Khoanh tròn vào chữ cái ở ý đúng.

Câu 1: (0.5 điểm) Thực dân Pháp nổ súng mở đầu xâm lược nước ta vào năm:

A. năm 1862.    B. năm 1858       C. năm 1859    D. năm 1860

Câu 2: (0.5 điểm) Sau khi băn khoăn, cân nhắc giữa lệnh vua và ý dân, Trương Định đã quyết định:

A. Tuân lênh vua giải tán nghĩa bình, đi nhận chức Lãnh Bình ở An Giang .

B. Rời khỏi Gia Định để tiếp tục chiêu mộ nghĩa quân đánh Pháp.

C. Ở lại cùng nhân dân chống giặc và được phong “Bình Tây Đại nguyên soái”.

D. Trương Định về quê ở Quảng Ngãi để xây dựng lượng chống quân xâm lược.

Câu 3: (0.5 điểm) Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vào thời gian nào?

A. Ngày 5/6/1911 ;   B. Ngày 6/5/1911 ;  C. Ngày 15/6/1911;     D. Ngày 16/5/1911

Câu 4: (0.5 điểm) Sau cách mạng tháng Tám nước ta đứng trước những khó khăn nào?

A. Giặc đói, giặc ngoại xâm ;

B. Giặc dốt, giặc dói.

C. Giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm.

D. Giặc ngoại xâm , giặc dốt

Câu 5: (1 điểm)   Hãy đánh mũi tên nối nhân vật, địa điểm, thời gian lịch sử đúng với tên của chiến dịch.

II. ĐỊA LÍ: (3 điểm)

Câu 1:(0.5 điểm)   Trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước ta là:

A. Đà Nẵng;     B. Hà Nội;     C. Thành Phố Hồ Chí ;   D. Hải Phòng

Câu 2:(0.5 điểm)  Phần đất liền của nước ta giáp với nước nào ?

A. Trung Quốc ; Lào ; Thái Lan ; Cam-pu-chia

B. Trung Quốc ; Lào ;  Cam-pu-chia

C. Thái Lan ; Cam-pu-chia; Lào

D. Trung Quốc ; Thái Lan ; Cam-pu-chia

Câu 3:(0.5 điểm)  Loại hình vận tải có vai trò quan trọng nhất trong việc chuyên chở hàng hoá ở nước ta là:

A. Đường bộ;       B. Đường sắt;      C. Đường thủy;     D. Đường hàng không

Câu 4:(0.5 điểm)   Nước ta có:

A. 45 dân tộc          B. 54 dân tộc       C. 55 dân tộc     D. 57 dân tộc                                                 

Câu 5: (1 điểm)  Hãy nối ý ở cột ( A )  với ý ở cột ( B ) sao cho phù hợp.

A

B

a) Đường bộ

1. trung tâm công nghiệp lớn của nước ta.

b) Lúa gạo

2. loại cây trồng nhiều nhất ở nước ta.

c) Nội thương

3. là hoạt động mua bán ở trong nước.

d) Thành phố Hồ chí Minh

4. vận chuyện hàng hóa nhiều nhất

B. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)

I. LỊCH SỬ: (2điểm)

Câu 1: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đề ra nhiệm vụ gì cho cách mạng Việt Nam?

Câu 2 : Hãy nêu lại lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh?

II. ĐỊA LÍ: (2điểm)

Câu 1: Nước ta có bao nhiêu dân tộc? Dân tộc nào có số dân đông nhất và sống chủ yếu ở đâu? Các dân tộc ít người sống chủ yếu ở đâu

Câu 2: Nêu đặc điểm vùng biển nước ta? Biển có vai trò như thế nào đối với sản xuất và  đời sống ?

——— HẾT ———-

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A .PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

I. LỊCH SỬ: (3điểm)

Mỗi  câu trả lời đúng ghi 0.5 điểm,  riêng câu5:  1 điểm

Câu 1 2 3 4 5
Ý đúng B

0.5đ

C

0.5đ

A

0.5đ

C

0.5đ

Chiến dịch Việt Bắc:  Năm 1947 – Bắc Kạn

Chiến dịch Biên giới:  Năm 1950 – La Văn Cầu

( Đúng mỗi ý  0,25 đ )

II. ĐỊA LÍ: (3điểm)

Câu 1 2 3 4 5
Ý đúng C

0.5đ

B

0.5đ

A

0.5đ

 B

0.5đ

              a  – 4                 ;                b – 2

c  – 3                 ;                d – 1

( Đúng mỗi ý  0,25 đ )

B. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)

Mỗi  câu trả lời đúng ghi 1 điểm

I. LỊCH SỬ: (2điểm)

Câu 1: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đề ra nhiệm vụ gì cho cách mạng Việt Nam?

Trả lời:  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đề ra 3 nhiệm vụ chính cho cách mạng Việt Nam đó là:

– Phát triển tinh thần yêu nước.

– Đẩy mạnh thi đua

– Chia ruộng đất cho nông dân.

Câu 2 : Hãy nêu lại lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh?

Trả lời: “Hỡi đồng bào toàn quốc!

Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới .Vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa!

Không! Chúng ta thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chiu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. ”

II. ĐỊA LÍ: (2điểm)

Câu 1: Nước ta có bao nhiêu dân tộc? Dân tộc nào có số dân đông nhất và sống chủ yếu ở đâu? Các dân tộc ít người sống chủ yếu ở đâu?

Trả lời:   Nước ta có 54 anh em dân tộc chung sống với nhau. Dân tộc kinh có số dân đông nhất và sống chủ yếu ở đồng bằng, ven biển. Các dân tộc ít người chủ yếu sống ở vùng núi và cao nguyên.

Câu 2: Nêu đặc điểm vùng biển nước ta? Biển có vai trò như thế nào đối với sản xuất và  đời sống ?

Trả lời: Đặc điểm vùng biển nước ta là: Không bao giờ đóng băng; miền Bắc và miền Trung hay có bão.

Biển có vai trò đối với sản xuất và đời sống: Biển điều hòa khí hậu, là nguồn tài nguyên lớn (Cho ta dầu mỏ, khí tự nhiên, muối, cá, tôm …) và đường giao thông quan trọng. Ven biển có nhiều nơi du lịch nghỉ mát, hấp dẫn.

Các đề thi và bài kiểm tra lớp 5 khác

Bài học nổi bật nhất

Top 10 trường học nổi bật

Đề thi lớp 5 mới cập nhật