Môn Lịch sử và Địa lý lớp 5 – Thi học kì 2 trường Tiểu học Trì Quang năm 2017

Gửi các em học sinh “Môn Lịch sử và Địa lý lớp 5 – Thi học kì 2 trường Tiểu học Trì Quang năm 2017”. DayHocTot.com hy vọng nó sẽ giúp các em học và làm bài tốt hơn.

Tham khảo Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Lịch sử và địa lý năm học 2016 – 2017. Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng và làm theo yêu cầu: Câu 1: Địa phương nào là nơi tiêu biểu của phong trào “Đồng khởi”? (0,5điểm)

Trường TH số 2 Trì Quang

Lớp: 5….

Họ tên:……………………………

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2

Năm học 2016 -2017

Môn: Lịch sử & Địa lí

(Thời gian làm bài: 40 phút)

Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng và làm theo yêu cầu:

Câu 1: Địa phương nào là nơi tiêu biểu của phong trào “Đồng khởi”? (0,5điểm)

A. Sài Gòn          B. Hà Nội    C. Bến Tre       D. Cần Thơ

Câu 2: Đường Trường Sơn còn có tên gọi khác là: (0,5 điểm)

A. Đường Hồ Chí Minh trên biển.

B. Đường số 1.

C. Đường Hồ Chí Minh.

D. Đường Hồ Chí Minh trên không.

Câu 3: Điền các từ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi chỗ trống: (2 điểm)

(Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; lá cờ đỏ sao vàng; tiến quân ca; Hồ Chí Minh)

Quốc hội quyết định: lấy tên nước là ……………………………………………………………………

…………….; quyết định Quốc huy; Quốc kì là ……………………………………………………………

………..; Quốc ca là bài …………………………………..; Thủ đô là Hà Nội; thành phố Sài gòn – Gia Định đổi tên là ……………………………………………………………………………………………….

Câu 4: Dựa vào nội dung đã học, vì sao nói: “Ngày 25 – 4 – 1976 là ngày vui nhất của nhân dân ta” (1 điểm)

Câu 5: Tại sao nói: “Ngày 30 – 4 – 1975 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta ? (1 điểm)

Câu 6: Trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước ta là: (0,5 điểm)

A. Hà Nội       B. Thành Phố Hồ Chí Minh và Hà Nội

C. Đà Nẵng      D. Cà Mau

Câu 7: Khu vực Đông Nam Á sản xuất được nhiều lúa gạo vì: (1 điểm)

A. Có nhiều đồng bằng châu thổ màu mỡ thường tập trung dọc các sông lớn và ở ven biển.
B. Có nhiều đất đỏ ba dan.
C. Địa hình chủ yếu là đồi núi và Cao Nguyên.
D. Có nhiều đất đỏ ba dan và Cao Nguyên; nhiều đồng bằng; sông lớn và ở ven biển.

Câu 8: Dân cư châu Phi chủ yếu là người: (0,5 điểm)

A. Da trắng        B. Da vàng
C. Da đen          D. Cả 3 ý đều đúng

Câu 9: Tìm từ thích hợp để điền vào các chỗ trống trong thông tin sau: (2 điểm)

“Lục địa Ô-xtrây-li-a có khí hậu ………………….., thực vật và động vật độc đáo. Ô-xtrây-li-a là nước có nền kinh tế ……………………………… nhất châu Đại Dương. Châu Nam Cực là châu lục ………………………. nhất thế giới.”

Câu 10: Trên trái đất có mấy đại dương ?. Đó là những đại dương nào? Đại dương nào có diện tích và độ sâu trung bình lớn nhất? (1 điểm)


ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu

1 2
Ý đúng C C
Điểm 0,5 điểm 0,5 điểm

Câu 3: Điền các từ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi chỗ trống đúng mỗi ý được 0,5 điểm: (2 điểm)

(Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; lá cờ đỏ sao vàng; tiến quân ca; Hồ Chí Minh)

Quốc hội quyết định: lấy tên nước là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quyết định Quốc huy; Quốc kì là lá cờ đỏ sao vàng; Quốc ca là bài tiến quân ca; Thủ đô là Hà Nội; thành phố Sài gòn – Gia Định đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh.

Câu 4: “Ngày 25 – 4 – 1976 là ngày vui nhất của nhân dân ta” vì: (1điểm)

Ngày 25 – 4 – 1976, nhân dân ta vui mừng, phấn khởi đi bầu cử Quốc hội chung cho cả nước. Kể từ đây, nước ta có Nhà nước thống nhất.

Câu 5: Tại sao nói: “Ngày 30 – 4 – 1975 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta? (1 điểm)

Ngày 30 – 4 – 1975, quân ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đất nước được thống nhất và độc lập.

Câu 6 7 8
Ý đúng B A C
Điểm 0,5 điểm 1 điểm 0,5 điểm

Câu 9: Điền đúng mỗi chỗ trống được 0,5 điểm: (1,5 điểm)

“Lục địa Ô-xtrây-li-a có khí hậu khô hạn, thực vật và động vật độc đáo. Ô-xtrây-li-a là nước có nền kinh tế phát triển nhất châu Đại Dương. Châu Nam Cực là châu lục lạnh nhất thế giới.”

Câu 10: Trên trái đất có mấy đại dương? Đó là những đại dương nào? Đại dương nào có diện tích và độ sâu trung bình lớn nhất? (1,5 điểm)

Trả lời: Trên trái đất có 4 đại dương.

Đó là những đại dương:

Thái Bình Dương; Đại Tây Dương; Ấn Độ Dương; Bắc Băng Dương

Thái Bình Dương là đại dương có diện tích và độ sâu trung bình lớn nhất

Các đề thi và bài kiểm tra lớp 5 khác

Bài học nổi bật nhất

Top 10 trường học nổi bật

Đề thi lớp 5 mới cập nhật