Đề và đáp án đề kiểm tra Lịch sử & Địa lý lớp 5 học kì 1 năm học 2015 – 2016

Gửi các em học sinh “Đề và đáp án đề kiểm tra Lịch sử & Địa lý lớp 5 học kì 1 năm học 2015 – 2016”. DayHocTot.com hy vọng nó sẽ giúp các em học và làm bài tốt hơn.

Đề và đáp án đề kiểm tra Lịch sử & Địa lý lớp 5 học kì 1 năm học 2015 – 2016. Đề kiểm tra gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận của trường Tiểu học Long Hậu 2.

A. Phần LỊCH SỬ

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

*Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

1: Người được nhân dân suy tôn “Bình Tây đại Nguyên soái” là :

A. Trương Định

B.Võ Duy Dương

C.Nguyễn Trường Tộ

D.Nguyễn Trung Trực

2: Người chỉ huy cuộc phản công ở kinh thành Huế là:

A. Hàm Nghi

B.Phan Bội Châu

C.Tôn Thất Thuyết

D.Đinh Công Tráng

3: Phong trào Đông du thất bại vì:

A. Tổ chức non yếu, không có người lãnh đạo.

B.Chính phủ Nhật trục xuất Phan Bội Châu ra khỏi nước.

C.Cuộc sống của các thanh niên yêu nước Việt Nam quá khó khăn.

D.Thực dân Pháp cấu kết với chính phủ Nhật để chống phá phong trào.

4: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày:

A. 03 / 02 / 1931

B.03 / 02 / 1930

C.02 / 03 / 1931

D.02 / 03 / 1930

5: Trung ương Đảng và Chính phủ quyết định phát động toàn quốc kháng chiến ngày:

A. 19 / 12 / 1946

B.19 /12 / 1947

C.12 / 9 / 1946

D.12 / 9 / 1947

6: Người đã trực tiếp kiểm tra kế hoạch và công tác chuẩn bị, gặp gỡ động viên cán bộ, chiến sĩ, dân công tham gia chiến dịch Biên Giới Thu – Đông 1950 và đã dành thắng lợi là:

A. Võ Nguyên Giáp

B.Phạm Văn Đồng

C.La Văn Cầu

D.Bác Hồ

II. PHẦN TỰ LUẬN: (2 điểm)

1: Vì sao nhân dân ta giành được thắng lợi trong Cách mạng tháng tám? (1điểm) 

2: Thực dân Pháp mở cuộc tấn công lên Việt Bắc nhằm âm mưu gì? (1 điểm)


B.Phần ĐỊA LÍ

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 3 điểm)

* Hãy khoanh vào chữ cái  đặt trước câu trả lời đúng:

1: Phần đất liền của nước ta giáp với các nước:

A. Trung Quốc, Lào, Mi-an-ma.

B.Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia.

C.Trung Quốc, Thái Lan, Lào.

D.Trung Quốc, Thái Lan, Cam-pu-chia.

2: Đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta là:

A. Nhiệt độ cao, có nhiều gió và mưa.

B.Nhiệt độ cao, gió và mưa không thay đổi theo mùa.

C.Nhiệt độ cao, gió và mưa thay đổi theo mùa.

D.Nhiệt độ thấp, gió và mưa thay đổi theo mùa.

3: Nước ta có:

A. 54 dân tộc

B.55 dân tộc

C.56 dân tộc

D.57 dân tộc

4: Ngành sản xuất chính trong nông nghiệp nước ta là:

A. Chăn nuôi

B.Trồng rừng

C.Trồng trọt

D.Nuôi và đánh bắt cá tôm

5: Phân bón, thuốc trừ sâu, xà phòng thuộc ngành công nghiệp:

A. Cơ khí

B.Hoá chất

C.Sản xuất hàng tiêu dùng

D.Chế biến lương thực, thực phẩm

6: Trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước ta là:

A. Hà Nội

B.Đà nẵng

C.Hải Phòng

D.Thành phố Hồ Chí Minh.

II. PHẦN TỰ LUẬN: ( 2 điểm)

1:  Em hãy nêu vai trò của sông ngòi nước ta? (1 điểm)

2:  Nước ta xuất khẩu và nhập khẩu những mặt hàng gì là chủ yếu? (1 điểm)


ĐÁP ÁN  ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ – ĐỊA LÍ

A. LỊCH SỬ

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 3 điểm

* Mỗi câu đúng được 0,5 điểm.

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án A C D B A D

II. PHẦN TỰ LUẬN: 2 điểm

* Mỗi câu đúng được 1 điểm, thiếu một ý trừ 0,5 điểm. 

1: Nhân dân ta giành được thắng lợi trong Cách mạng tháng tám vì:

– Nhân dân ta có lòng yêu nước sâu sắc. Có Đảng lãnh đạo, chuẩn bị sẵn sàng cho cách mạng.

– Chớp được thời cơ cách mạng.

2: Thực dân Pháp mở cuộc tấn công lên Việt Bắc hòng tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến và bộ đội chủ lực của ta để nhanh chóng kết thúc chiến tranh. 

 B. ĐỊA LÍ

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 3 điểm.

* Mỗi câu đúng được 0,5 điểm.

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án B C A C B D

II. PHẦN TỰ LUẬN: 2điểm

* Mỗi câu đúng được 1 điểm, thiếu một ý trừ 0,5 điểm. 

1: Sông ngòi bồi đắp nên nhiều đồng bằng, cung cấp nước cho sản xuất và đời sống của nhân dân. Sông ngòi còn là đường giao thông quan trọng, nguồn thuỷ điện lớn và cho ta nhiều thuỷ sản,…

2:

Nước ta chủ yếu xuất khẩu các khoáng sản (dầu mỏ, than,…), hàng tiêu dùng, nông sản và thủy.

Nhập khẩu các máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu.

Các đề thi và bài kiểm tra lớp 5 khác

Bài học nổi bật nhất

Top 10 trường học nổi bật

Đề thi lớp 5 mới cập nhật