Đề ôn tập hè lớp 5 môn Toán Tuần 6

Gửi các em học sinh “Đề ôn tập hè lớp 5 môn Toán Tuần 6”. DayHocTot.com hy vọng nó sẽ giúp các em học và làm bài tốt hơn.

Đề ôn tập hè lớp 5 môn Toán Tuần 6

Ôn tập về hình học

Bài 1: Hình nào dưới đây có đường thẳng song song và có các đường thẳng vuông góc?

bai1_hinh

Bài 2: Hãy chỉ ra đáy và chiều cao của mỗi hình bình hành sau:

bai2_hinhbinhhanh

Bài 3: Tính diện tích hình bình hành, biết:

a) Độ dài đáy là 12cm, chiều cao là 8cm.

b) Độ dài đáy là 85dm, chiều cao là 7m.

Bài 4:  Tính diện tích hình thoi, biết:

a) Độ dài hai đường chéo là 7cm và 4cm.

b) Độ dài hai đường chéo là 5cm và 4cm.

Bài 5: Một khu đất hình bình hành có độ dài đáy là 72m, chiều cao bằng 1/3 độ dài đáy. Người ta trồng khoai trên khu đất, tính ra mỗi mét vuông thu được 4kg khoai. Hỏi người ta thu hoạch được ở kh đất đó bao nhiêu tạ khoai?

Bài 6: Một hình bình hành có diện tích là 180 cm, tích chiều cao của hình bình hành đó

Bài 7:  Một miếng đất hình thoi có độ dài một cạnh bằng 42m, người ta muốn rào xung quanh miếng đất bằng 4 đường dây kẽm gai. Hỏi cần tất cả bao nhiêu mét dây kẽm gai để rào?                                                                         

Ôn tập về hình học

Bài 1: Tính chu vi và diện tích của hình vuông có cạnh bằng 25 cm.

Bài 2: Miếng đất hình vuông có chu vi 32m. Tính diện tích của miếng đất đó.

Bài 3: Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật có chiều dài 30 cm và chiều rộng 15 cm

Bài 4: Một khu rừng hình chữ nhật có chiều dài 2km, chiều rộng kém chiều dài 1500m. Tính diện tích khu vườn đó ra ki – lô – mét vuông?

Bài 5: Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 125 m, chiều rộng bằng  2/3 chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Bài 6: Để lát một căn phũng, người ta đó dựng vừa hết 180 viờn gạch vuụng cú cạnh 50 cm. Hỏi căn phũng đó có diện tích bao nhiêu m2, biết diện tích phần mạch vữa không đáng kể?

Các đề thi và bài kiểm tra lớp 5 khác

Bài học nổi bật nhất

Top 10 trường học nổi bật

Đề thi lớp 5 mới cập nhật