Đề Kiểm tra chất lượng cuối kì 2 Toán 5 trường Tiểu học Trần Hưng Đạo

Gửi các em học sinh Kiểm tra chất lượng cuối kì 2 Toán 5 trường Tiểu học Trần Hưng Đạo. DayHocTot.com hy vọng nó sẽ giúp các em học và làm bài tốt hơn.

BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI KỲ II

NĂM HỌC 2016– 2017

MÔN TOÁN (Đề chính thức)

(Thời gian 40 phút – không kể thời gian phát đề)

I. Phần trắc nghiệm: (7đ) Khoanh vào đáp án đúng hoặc điền số thích hợp:

1.1/ (1đ) Số thập phân gồm hai trăm linh một đơn vị và 7 phần trăm được viết là:

A/ 7,201.               B/ 201,7.              C/ 201,700.                       D/ 201,07.

1.2/ (1đ) Số lớn nhất trong các số: 0,79; 0,789; 0,709; 0,8 là:

A/ 0,79               B/ 0,789              C/ 0,709                       D/ 0,8.

1.3/ (0,5đ) Diện tích hình tròn có bán kính 1 cm là:

A/ 12,56 cm2         B/ 3,14 cm2            C/ 6,28 cm2                   D/ 62,8 cm2

1.4/ (0,5đ) Một lớp học có 14 học sinh nữ và 21 học sinh nam. Vậy tỉ số phần trăm học sinh nữ so với số học sinh cả lớp là:

A/ 40%              B/ 66,66%              C/ 150%                  D/ 60%

1.5/ (0,5đ) Tổng hai số bằng 201,7 và hiệu của hai số bằng 1,7. Vậy số lớn là:

A/ 101,7               B/ 100                  C/ 184,7               D/ 92,35

1.6/ (0,5đ) Khoảng thời gian từ lúc 7 giờ kém 10 phút đến 7 giờ 30 phút là:

A. 10 phút            B. 20 phút            C. 30 phút            D. 40 phút

1.7/ (1đ) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a/ 201,7 m = ………….. km                         b/ 1,5 ngày = …………….. giờ.

1.8/ (1đ) Nối x; y với giá trị thích hợp :

0,1 x X = 20,17

X = …

y : 0,01 = 201,7

y = …

Các giá trị x; y

2,017

20,17

201,7

2017

1.9/ (1đ) Một bể cá dạng hình hộp chữ nhật không có nắp, chiều dài 1m, chiều rộng 0,5m, chiều cao 0,6m. Em hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a/ Vậy bể đó có thể chứa được …………… lít nước. (biết 1dm= 1 lít).

b/ Diện tích kính cần dùng để làm bể cá đó là: ……………..m2.

II. Phần tự luận: (3đ)

Bài 1: (2đ) Thực hiện phép tính

a/ 123,4 + 56,78

b/ 201,7 – 20,16

c/ 201,7 x 2,3

d/ 127,92 : 5,2

Bài 2: (1đ) Quãng đường từ EaKar đến Buôn Mê Thuột dài 52km. Một người đi xe máy từ EaKar lúc 7 giờ và đến Buôn Mê Thuột lúc 8 giờ 18 phút. Tính vận tốc của người đó với đơn vị đo km/giờ.


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

I/ Phần trắc nghiệm:

1.1/ D. 201,07.

1.2/ D. 0,8.

1.3/ B. 3,14 cm2

1.4/ A. 40%

1.5/ A. 101,7

1.6/ D. 40 phút

1.7/

a/ 201,7 m = 0,2017 km          b/ 1,5 ngày = 36 giờ.

1.8/ (1đ) Nối x; y với giá trị thích hợp:

a, 0,1 x X = 20,17

x = 201,7

b, y : 0,01 = 201,7

y = 2,017

1.9/

a/ Vậy bể đó có thể chứa được 300 lít nước.

b/ Diện tích kính cần dùng để làm bể cá đó là: 2,3 m2

II. Phần tự luận: (3đ)

Bài 1: (2đ) Thực hiện phép tính:

a/ (180,18)              b/ (181,54)               c/ (463,91)           d/ (24,6)

Bài 2:Giải: Thời gian người đó đi trên đường là:

8 giờ 18 phút – 7 giờ = 1 giờ 18 phút = 1,3 giờ (0,5đ)

Vận tốc của người đó là: 52 : 1,3 = 40 (km/giờ) (0,25đ)

Đáp số: 40 km/giờ (0,25đ)

Các đề thi và bài kiểm tra lớp 5 khác

Bài học nổi bật nhất

Top 10 trường học nổi bật

Đề thi lớp 5 mới cập nhật