Tham khảo ngay 3 đề kiểm tra giữa kì 2 môn Toán lớp 5 có đáp án năm 2017 – 2018

DayHocTot.com xin gửi tới các em học sinh “Tham khảo ngay 3 đề kiểm tra giữa kì 2 môn Toán lớp 5 có đáp án năm 2017 – 2018”. Hy vọng nó sẽ giúp các em học và làm bài tốt hơn.

Bộ 3 đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2017 – 2018 có đáp án kèm theo giúp các em học sinh ôn tập củng cố kiến thức chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 2 đạt kết quả cao

Câu 1: Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng:
1.1 Chữ số 9 trong số 91,132 thuộc hàng:
   a.   Chục b.  Trăm c.  Phần mười d.  Phần trăm
1.2 1. Chữ số 5 trong số 254. 836 chỉ:
  a. 500 b . 5000  c. 50 000 d.  5.000.000
Câu 2: Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng:
2.1 Kết quả của phép cộng : 125,755 + 25,315 = ?
a.150,070 b. 151,07 c.15o,07 d.151,700
2.2 Phép trừ  712,54 – 48,9  có két quả đúng là:
  a 70,765 b.  223,54 c.  663,64 d.  707,65

Đáp án và lời giải


Đề 2

PHẦN I: Trắc nghiệm

Câu 1. Hãy khoanh tròn vào các chữ A, B, C, D đặt trước câu trả lời đúng: Số thập phân 0,9 được viết dưới dạng phân số là:

Câu 6:  Một mảnh vườn hình thang có tổng số đo hai đáy là 140m, chiều cao bằng  tổng số đo hai đáy.

a/ Hỏi diện tích mảnh vườn này là bao nhiêu mét vuông?

b/ Người ta sử dụng 30,5% diện tích mảnh vườn để trồng xoài. Hãy tính phần diện tích còn lại.

Câu 7: Thực hiện phép cộng một số tự nhiên với một số thập phân được 127,68. Khi cộng hai số đó, bạn Hiền đã quên dấu phẩy ở số thập phân nên đã đặt tính như cộng hai số tự nhiên và được kết quả là 5739. Tìm hai số đó.


Đề 3

I. TRẮC NGHIỆM: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất:

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

1/   Số thích hợp để điền vào chỗ chấm:  0,79 m3 = ………. dm3  là bao nhiêu?

A. 79    B.   790        C. 7900       D.  79000

2/   Tỉ số phần trăm của 32 và 50 là bao nhiêu?

A. 64%   B.  65%        C.   46%4         D.  63%

3/  4760cm3 là kết quả của số nào?

A. 4,76dm3   B.   4,76m3          C.  4,76cm3        D.   4,76mm3

4/  Hình lập phương có cạnh 1,5m. Thể tích của hình lập phương là:

A. 3375cm3  B. 3,375 dm3      C. 3,375 m3    D.33750 cm3

5/   Diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 9cm là:

A. 468cm2   B.   324cm2            C. 486     cm2        D. 729cm2       

6/ Một hình tròn có diện tích là 113,04cm thì bán kính  là:

A. 12cm     B.   6cm               C. 9cm       D.  18cm2   

PHẦN II: TỰ LUẬN  

Bài 1:    Đặt tính rồi tính

a) 32,6 + 2,67 b) 70 – 32,56           c) 70,7  3,25          d) 4695,6 : 86

Bài 2:  Điền dấu  >;  <;  =

a)300cm3………..3dm3                       b) 0,7dm3 ……………700cm3

c) 698dm3………. 0,0698m3 d) 0,01m3 …………..  m3

Bài 3:  Một người thợ hàn một cái thùng không nắp bằng sắt mỏng có dạng hình hộp chữ nhật dài 6dm, rộng 4dm, cao 3dm. Tính diện tích sắt phải dùng để làm thùng  (không tính mép hàn)

Bài 4:  Tìm x: x    4 +   x = 55,35

 

Các đề thi và bài kiểm tra lớp 5 khác

Bài học nổi bật nhất

Top 10 trường học nổi bật

Đề thi lớp 5 mới cập nhật