Đề chính thức – Thi học kì 1 lớp 5 môn Toán – TH Trần Hưng Đạo 2017

Gửi các em học sinh “Đề chính thức – Thi học kì 1 lớp 5 môn Toán – TH Trần Hưng Đạo 2017”. DayHocTot.com hy vọng nó sẽ giúp các em học và làm bài tốt hơn.

Dưới đây là Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán trường Tiểu học Trần Hưng Đạo năm học 2017-2018, vừa tổ chức thi ngày 28/12 sẽ giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức trước khi thi học kì 1.

TRƯỜNG T.H TRẦN HƯNG ĐẠO

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ 1

NĂM HỌC 2017 – 2018

MÔN : TOÁN

(Thời gian 40 phút- Không kể thời gian giao đề)

PHẦN I : TRẮC NGHIỆM (3,0đ)

 1. (0,5đ)  Chữ số 8 trong số 769,85 chỉ:

A. 8 đơn vị     B.  8 phần mười                C.  8 chục             D.  8 phần trăm

2. (0,5đ)  Số thập phân gồm 20 đơn vị, 1 phần mười và 8 phần trăm được viết là:

A. 20,18     B. 2010,800          C. 20,108         D. 30,800

3. (0,5đ) Tìm chữ số y, biết : 5,789 <  5,7y9

A. y = 6      B.  y = 7         C.  y = 8            D.  y = 9

4. (0,5đ)  Tỉ số phần trăm của 3,2 và 4  là : 

A. 4 %  ;     B.  3,2 % ;        C.  8 %       ;      D.  80 %

5. (0,5đ)  Ô-tô đi 100 km thì tiêu thụ hết 3,5 lít xăng. Vậy ô tô đi 50 km thì tiêu thụ hết số lít xăng là :

A. 35 lít ;        B.  0,35 lít ;       C.  1,75 lít ;       D.  17,5 lít

6. (0,5đ) Với a = 0,01 thì 20,18 : a = ?

A. 2,018       B.   2018         C.   0,2018        D.   201,8

PHẦN II : TỰ LUẬN (7,5đ)

Bài 1(2 điểm)Đặt tính rồi tính:

146,34 + 521,85            745,5 – 14,92                 25,04 x 3,5           338,31: 63

Bài 2 (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ trống:

a)  1,95 ha       = …………….. …… m2 c) 201,8 dm    = ………………………… m
b)  35,9 tấn     = ………………………kg d)  8cm2 9mm2 =………………………… cm2. 

 Bài 3 (1 điểm) Tìm x, biết:

a/ 201,8 : x = 100                      b/ x x 6,2 + x x 3,8  = 201,7

Bài 4 (2 điểm):   Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 86,4m; chiều rộng kém chiều dài 5,4m. Tính diện tích mảnh đất đó?

Bài 5 (1 điểm):  Tìm hai số biết tổng của hai số bằng 201,8 và số lớn gấp 3 lần số bé.

——- HẾT ———

ĐÁP ÁN MÔN: TOÁN

Các đề thi và bài kiểm tra lớp 5 khác

Bài học nổi bật nhất

Top 10 trường học nổi bật

Đề thi lớp 5 mới cập nhật