[Mới] Kiểm tra định kì môn Toán 5 học kì 1 – năm học 2017

DayHocTot.com xin gửi tới các em học sinh “[Mới] Kiểm tra định kì môn Toán 5 học kì 1 – năm học 2017”. Hy vọng nó sẽ giúp các em học và làm bài tốt hơn.

Nhằm giúp các em học sinh lớp 5 ôn tập môn Toán tốt hơn, dayhoctot.com xin giới thiệu đến các bạn: Đề kiểm tra học kì 1 lớp 5 môn Toán có đáp án, xem chi tiết dưới đây

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I

MÔN: TOÁN LỚP 5

 I. Trắc nghiệm: (6 điểm)

Khoanh tròn vào trước câu trả lời đúng

1. Hai nghìn không trăm linh năm đơn vị,tám sáu phần trăm viết là:

A. 20058,6     B.20,0586

C. 200,586        D.  2005,86

2. Kết quả của phép tính 2,5 x 6 là:

A.14                 B.15                    C.16                    D.17

3. Phân số 56/200 viết thành số thập phân là:

A.2,8              B.0,28                   C.2,08                    D.0,028

4. Tìm x, với x là số tự nhiên 27,5<x<27,5+2,1

A.25          B.26                  C.27                    D.28

5. Một nền lớp học hình chữ nhật có chiều rộng là 3,5m. Chiều dài gấp 2,5 lần chiều rộng.Chu vi nền lớp học là:

A.24,5m          B.25,5m                 C.26,5m                    D.27,5m

6. Một lớp có 8 học sinh nữ và số học sinh nữ đó chiếm 40%  số học sinh trong lớp. Hỏi lớp đó có tất cả bao nhiêu học sinh?

A.18                B.19                       C.20                           D.21

II.Tự luận (4 điểm)

Bài 1: Tìm x(1điểm)

16,23 x  X = 35,89 + 20,915

Bài 2: (1điểm)Tính bằng cách thuận tiện nhất

26,25 x 81,7 – 24,3 x 26,25 – 11,6 x 26,25 + 26,25 x 54,2

Bài 3: (2điểm)

Lãi suất tiết kiệm là 1,5% mỗi tháng. Số tiền bố Minh gửi tiết kiệm là 6000000 đồng. Số tiền bố Nam gửi tiết kiệm là 8500000 đồng. Hỏi mỗi tháng tiền lãi của bố Nam nhiều hơn bố Minh là bao nhiêu?

Các đề thi và bài kiểm tra lớp 5 khác

Bài học nổi bật nhất

Top 10 trường học nổi bật

Đề thi lớp 5 mới cập nhật