Giải bài 4 trang 7 sgk toán 5

Bài 4. Mẹ có một số quả quýt.Hỏi ai được mẹ cho nhiều quýt hơn?

Bài 4. Mẹ có một số quả quýt. Mẹ cho chị \( \frac{1}{3}\) số quả quýt đó, cho em \( \frac{2}{5}\) số quả quýt đó. Hỏi ai được mẹ cho nhiều quýt hơn?

Bài giải:

Quy đồng mẫu số: \( \frac{1}{3}=\frac{5}{15}\); \( \frac{2}{5}=\frac{6}{15}\)

Vì \( \frac{6}{15}>\frac{5}{15}\) nên \( \frac{2}{5}>\frac{1}{3}\).

Vậy em được mẹ cho nhiều quýt hơn

Các bài học liên quan
Bài 5 trang 9 sgk toán 5

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 5 mới cập nhật