Giải bài 4 trang 4 SGK Toán 5

Viết số thích hợp vào ô trống:

Bài 4. Viết số thích hợp vào ô trống:

a) 1 = \(\frac {6}{\square }\);              b) 0 = \(\frac {\square }{5}\).

Hướng dẫn giải:

a) 1 = ;         b) 0 = .

Các bài học liên quan

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 5 mới cập nhật