Đề kiểm tra kì 1 môn Toán lớp 5 có đáp án Tiểu học Long Hậu 2 năm 2015

Gửi các em học sinh “Đề kiểm tra kì 1 môn Toán lớp 5 có đáp án Tiểu học Long Hậu 2 năm 2015”. DayHocTot.com hy vọng nó sẽ giúp các em học và làm bài tốt hơn.

Trường Tiểu Học Long Hậu 2 – Đồng Tháp

Đề kiểm tra học kì 1 Môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài 40 phút

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 ĐIỂM)

1:  Phân số 2015-12-16_162318 được chuyển thành phân số thập phân là:

 

2015-12-16_162714

2: Kết quả của phép tính: 2015-12-16_162756

2015-12-16_162906

3: Số thập phân “một đơn vị, ba phần nghìn” được viết là:

2015-12-16_162958 
B.1,3000               
C.1,03                
D.1,003

4: Chữ số 5 trong số thập phân  83,257 có giá trị là:

2015-12-16_163100

5: Số có cùng giá trị với 0,08 là:

A. 0,800          
B.0,080          
C.0,80              
D.8,00

6: Số lớn nhất trong các số 4,23; 4,32; 4,4; 4,321 là:

A. 4,23            
B.4,321          
C.4,32                
D.4,4

7:  Hỗn số 6  9/100 được viết thành số thập phân:

A. 6,09    
B.6,90        
C.6,009          
D.69

8: 6ha  5dam2 = …….. ha. Số thích hợp viết vào chỗ chấm là:

A. 6,5      
B.6,50        
C.6,05          
D.650

9: 250 kg  =  …… tấn. Số thích hợp viết vào chỗ chấm là:

A. 2,500      
B.0,025        
C.25            
D.0,25

10: Đội bóng của một trường học đã thi đấu 20 trận, thắng 19 trận. Như thế tỉ số phần trăm các trận thắng của đội bóng đó là:

A. 90%      
B.95%        
C.85%        
D.19%

11: Sau khi giảm 20%, giá một quyển sách chỉ còn 7200 đồng. Như vậy trước khi giảm, giá quyển sách đó là:

A. 9000 đồng          
B.36000 đồng

C.6400 đồng          
D.14400 đồng

12: Diện tích phần tô đậm trong hình chữ nhật dưới đây là:

2015-12-16_163510

A. 50 cm2       
B.30 cm2        C. 20cm2           
D.15 cm2

II. PHẦN TỰ LUẬN (4 ĐIỂM)

1: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

a) 84,38 + 2,73          b) 18,6 – 9,85

c) 21 x 5,6                  d) 73,32 : 156

2: Tìm x: (1điểm)

a) x – 35,6 = 82,75          b) 108,19 : x =  84,4 – 68,9

3: Một đôi giày giá bán 120000 đồng, nay giảm giá 20% thì đôi giày đó chỉ còn bán với giá bao nhiêu tiền? (1 điểm)


ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 5

TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG HẬU 2

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 ĐIỂM)

Đúng mỗi câu được 0,5 diểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Đáp án B A D C B D A C D B A D

 II. PHẦN TỰ LUẬN: (4 ĐIỂM)

Câu 1: Đúng mỗi câu được 0,5 điểm.

a) 84,38 + 2,73 2015-12-16_163913

 

 

b) 18,6 – 9,85

 

2015-12-16_164025

 

c) 21 x 5,6

 

 

2015-12-16_164036

 

d) 73,32 : 156

 

2015-12-16_164044

 

2: Đúng mỗi câu được 0,5 điểm.

a) x – 35,6 =  82,75

x  = 82,75 + 35,6

x  = 118,35

 

b) 108,19 : x =  84,4 – 68,9

108,19 : x = 15,5

x = 108,19 : 15,5

x = 6,98

3:

Bài giải

Số tiền giảm giá là:

120000 x 20 : 100 = 24000 (đồng)

Số tiền đôi giày đó chỉ còn bán với giá là:

120000 – 24000 = 96000 (đồng)

Đáp số: 96000 đồng

 

 

(0,25đ)

(0,25đ)

(0,25đ)

(0,25đ)

Các đề thi và bài kiểm tra lớp 5 khác

Bài học nổi bật nhất

Top 10 trường học nổi bật

Đề thi lớp 5 mới cập nhật