Giải bài 2 trang 8 sgk toán 5

Bài 2. Viết các phân số thập phân:

Bài 2. Viết các phân số thập phân:

Bảy phần mười;

Hai mươi phần trăm;

Bốn trăm bảy mươi lăm phần nghìn;

Một phần triệu.

Bài giải:

\( \frac{7}{10}\) ;  \( \frac{20}{100}\) ;  \( \frac{475}{1000}\) ;  \( \frac{1}{1000000}\) .

Các bài học liên quan
Bài 5 trang 9 sgk toán 5

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 5 mới cập nhật