Giải bài C2 trang 56 sgk vật lý 7

Hãy kể tên ba vật liệu thường dùng

C2. Hãy kể tên ba vật liệu thường dùng để làm vật dẫn điện và ba vật liệu thường dùng để làm vật cách điện.

Bài giải:

- Các vật liệu thường dùng để làm vật dẫn điện: đồng, sắt, nhôm, chì, vônfram, thiếc....(các kim loại)

- Các vật liệu thường dùng để làm vật cách điện: nhựa (chất dẻo), thủy tinh, cao su, không khí, gỗ khô, vải khô, chân không...

Các bài học liên quan

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 7 mới cập nhật