Đề Thi kiểm tra vật Lý lớp 7 học kì 2: Kể tên các tác dụng của dòng điện?

DayHocTot.com xin gửi tới các em học sinh Thi kiểm tra vật Lý lớp 7 học kì 2: Kể tên các tác dụng của dòng điện?. Hy vọng nó sẽ giúp các em học và làm bài tốt hơn.

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau.

1.Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về dòng điện?

A. Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển.

B. Dòng điện là sự chuyển động của các điện tích.

C. Dòng điện là dòng dịch chuyển có hướng của các điện tích.

D. Dòng điện là dòng dịch chuyển theo mọi hướng của các điện tích.

2. Việc làm nào sau đây là an toàn khi sử dụng điện?

A. Chạm tay vào ổ cắm điện. B. Mắc cầu chì phù hợp cho mỗi thiết bị điện.

C. Sử dụng dây dẫn có vỏ bọc bị hở. D. Chơi thả diều gần đường dây điện.

3. Trong các vật dưới dây, vật dẫn điện là

A. Thanh gỗ khô.   B. Một đoạn ruột bút chì.

C. Một đoạn dây nhựa. D. Thanh thuỷ tinh.

4. Hạt nhân nguyên tử mang điện tích :

A. Không mang điện.            B. Âm.

C.Cả hai loại diện tích.           D. Dương.

5. Dựa vào tác dụng nhiệt của dòng điện, người ta chế tạo các thiết bị dùng trong sinh hoạt hàng ngày như:

A. Điện thoại, quạt điện. B. Mô tơ điện, máy bơm nước.

C. Bàn là điện, bếp điện. D. Máy hút bụi, nam châm điện.

6. Trường hợp nào dưới đây có hiệu điện thế bằng 0:

A. Giữa hai cực của một pin trong mạch kín thắp sáng bóng đèn.

B. Giữa hai cực của một pin còn mới trong mạch hở.

C. Giữa hai đầu bóng đèn có ghi 2,5 V khi chưa mắc vào mạch.

D. Giữa hai đầu bóng đèn đang sáng.

II. Tự luận

7. Kể tên các tác dụng của dòng điện, lấy ví dụ ?

8. Thế nào là chất dẫn điện, chất cách điện? Cho ví dụ?

9. a, Hai bóng đèn cùng mắc nối tiếp vào nguồn một pin. Dùng ampe kế để đo cường độ dòng điện trong mạch. Mạch điện kín. Hãy vẽ sơ đồ mạch điện.

b, Khi mắc ampe kế vào trong mạch cần chú ý điều gì?

10. Để sử dụng điện được an toàn, em cần chú ý những điều gì?


ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM

I. TRẮC NGHIỆM: 

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án C B B D C B

II. TỰ LUẬN.

7. Tác dụng của dòng điện: Tác dụng nhiệt, phát sáng, hóa học, tác dụng từ, sinh lí.

– Cho ví dụ đúng.

8. Chất dẫn điện là chất cho dòng điện chạy qua.

Ví dụ: Kim loại, nước, ….

-Chất cách điện là chất không cho dòng điện đi qua.

Ví dụ: Nhựa, cao su, thủy tinh, …

9. a, Vẽ sơ đồ mạch điện đúng.

b, Phải mắc ampe kế nối tiếp vào trong mạch, sao cho chốt dương(âm) của ampe kế mắc vào cực dương(âm) của nguồn.

10. Sử dụng dây dẫn có vỏ bọc.

– Không chạm vào mạng điện và thiết bị điện dân dụng nếu chưa biết cách sử dụng.

– Không chạm trực tiếp vào người bị điện giật, tìm cách cắt điện và gọi cấp cứu.

Các đề thi và bài kiểm tra lớp 7 khác

Bài học nổi bật nhất

Top 10 trường học nổi bật

Đề thi lớp 7 mới cập nhật