Đề Thi học kì 1 môn Lý lớp 7 phòng GD & ĐT TP Bảo Lộc năm học 2015 – 2016 có đáp án hay

DayHocTot.com xin gửi tới các em học sinh Thi học kì 1 môn Lý lớp 7 phòng GD & ĐT TP Bảo Lộc năm học 2015 – 2016 có đáp án hay. Hy vọng nó sẽ giúp các em học và làm bài tốt hơn.

Các em tham khảo Đề thi kì 1 môn Lý lớp 7 có đáp án của Phòng GD & ĐT TP Bảo Lộc năm học 2015 – 2016. Thời gian làm bài 45 phút.

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2 điểm)

Chọn chữ cái đứng trước phương án mà em cho là đúng

Câu 1. Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền theo đường nào ?

A.Theo đường thẳng. B. Theo nhiều đường khác nhau.
C.Theo đường gấp khúc. D.Theo đường cong.

Câu 2. Mối quan hệ giữa góc tới và góc phản xạ khi tia sáng gặp gương phẳng như thế nào?

A. Góc phản xạ bằng với góc tới. B.Góc tới gấp đôi góc phản xạ.
C. Góc tới lớn hơn góc phản xạ. D.Góc phản xạ lớn hơn góc tới.

Câu 3. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng:

A.Lớn hơn vật B. Gấp đôi vật.          
C. Nhỏ hơn vật. D. Bằng vật.

Câu 4. Âm không thể truyền được trong môi trường nào ?

A. Không khí B. Tường bê tông.
C. Chân không. D. Nước biển.

Câu 5. Nguyên nhân nào dẫn đến hiện tượng Nhật thực?

A. Mặt Trời ngừng phát ra ánh sáng

B. Mặt Trời bỗng nhiên biến mất

C. Mặt Trời bị Mặt Trăng che khuất nên ánh sáng từ Mặt Trời không đến được mặt đất.

D. Người quan sát ở nửa sau của Trái Đất không quan sát được Mặt Trời chiếu sáng.

Câu 6. Chiếu một tia sáng vuông góc với mặt một gương phẳng. Góc phản xạ có giá trị nào sau đây?

A. i’ = 900 B. i’ = 450
C. i’ = 1800 D. i’ = 00

Câu 7. Chiếu một chùm sáng song song lên một gương cầu lồi, ta thu được một chùm sáng phản xạ:

A. Song song B. Hội tụ
C. Phân kì D. Không truyền theo đường thẳng

Câu 8. Ảnh ảo của một vật tạo bởi gương cầu lõm có những tính chất nào sau đây?

A. Lớn bằng vật B. Lớn hơn vật
C. Nhỏ hơn vật D. Nhỏ hơn ảnh tạo bởi gương cầu lồi

II. TỰ LUẬN (8 điểm)

Câu 9 (1,0 điểm)

Khi nào vật phát ra âm to, âm nhỏ?

Câu 10 (2,5 điểm)

Vật thứ nhất, trong 10 giây dao động được 700 lần. Vật thứ hai, trong 6 giây dao động được 300 lần. Tìm tần số dao động của hai vật. Vật nào phát ra âm cao hơn? Vì sao?

Câu 11 ( 1,0 điểm) GƯƠNG CẦU

     Trên ô tô, xe máy người ta thường lắp một gương cầu lồi nhỏ ở phía trước người lái xe để quan sát ở phía sau mà không lắp một gương phẳng. Làm thế có lợi gì?

Câu 12  (3,5 điểm)

2015-12-18_093439

a) Vẽ tia phản xạ IR khi cho tia tới SI đi vào 1 gương phẳng như hình vẽ.

b) Biết góc tới i = 500. Tính góc tạo bởi tia tới SI và tia phản xạ IRĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I

Môn: Vật lí 7

Năm học 2015-2016

Đáp án-Thang điểm.

I .TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 2 Điểm)

Mỗi ý đúng được 0,25 điểm

Câu

1 2 3 4 5 6 7

8

Đáp án

A A D C C D C

B

II. TỰ LUẬN ( 8 Điểm)

CÂU NỘI DUNG ĐIỂM
9 Âm phát ra càng to khi biên độ dao động của vật càng lớn.

Âm phát ra càng nhỏ khi biên độ dao động của vật càng nhỏ.

0,5đ

0,5đ

10 – Tần số dao động của vật thứ nhất :

700 : 10 = 70 (Hz)

– Tần số dao động của vật thứ hai :

300 : 6 = 50 (Hz)

– Vật thứ nhất phát ra âm cao hơn.

Vì tần số dao động lớn hơn

 

0,75đ

 

0,75đ

0,5đ

0,5đ

11 Vì gương cầu lồi có vùng nhìn thấy rộng hơn gương phẳng nên người lái xe dễ quan sát được người và phương tiện giao thông ở phía sau
12 a)

2015-12-18_093558

 

b) Theo định luật phản xạ ánh sáng i = i’ = 500

Ta có: góc SIR = i + i’ = 50° + 50° = 100°

 

2 đ

 

 

 

 

 

0,5đ

1,0 đ

 

Các đề thi và bài kiểm tra lớp 7 khác

Bài học nổi bật nhất

Top 10 trường học nổi bật

Đề thi lớp 7 mới cập nhật