Đề kiểm tra kì 1 lớp 7 môn Lịch Sử năm 2015 có đáp án

Gửi các em học sinh “Đề kiểm tra kì 1 lớp 7 môn Lịch Sử năm 2015 có đáp án”. DayHocTot.com hy vọng nó sẽ giúp các em học và làm bài tốt hơn.

Tham khảo đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử lớp 7  trường THCS Hoa Lư: Vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước thời Tiền Lê? Rút ra nhận xét?

Trường THCS Hoa Lư

Đề kiểm tra Học Kì 1 năm 2015 – 2016

Môn: Lịch Sử lớp 7

Thời gian làm bài 45 phút

1: (2 điểm) Khu vực Đông Nam Á hiện nay gồm những nước nào? Nước Việt Nam có hai quần đảo lớn là gì? Nằm ở hướng nào?

2: (2 điểm) Nêu những nét độc đáo trong cách đánh giặc của Lý Thường Kiệt?

3: (3 điểm) Vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước thời Tiền Lê? Rút ra nhận xét?

4: ( 3 điểm) Ý nghĩa lịch sử của 3 lần kháng chiến chống Mông Nguyên là gì ? Tác giả bài Hịch tướng sĩ là ai? Tác dụng của bài thơ này đến các tướng sĩ thời Trần ra sao ?


Đáp án và thang điểm đề thi học kì 1 môn Lịch Sử 7 trường THCS Hoa Lư

1 (2,0 điểm):

– Khu vực Đông Nam Á gồm 11 nước: Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Thái Lan, Mi-an-ma, Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a, Xin-ga-po, Bru-nây, Đông Ti-mo và Phi-lip-pin. (1,0 đ)

– Việt Nam có hai quần đảo lớn là Trường Sa và Hoàng Sa nằm ở hướng Đông.(1,0 đ)

Câu 2 (2,0 điểm)

– Tiến công trước để tự vệ.  (0,5đ)

– Chặn giặc ở sông Như Nguyệt. (0,5đ)

– Mở cuộc tiến công khi có thời cơ. (0,5đ)

– Giặc thua nhưng lại giảng hòa. (0,5đ)

3 (3,0 điểm)

Vẽ sơ đồ (2,0 điểm)

2015-12-12_161546

– Nhận xét:

Tổ chức bộ máy cai trị hoàn thiện hơn

+ Ở trung ương, vua nắm mọi quyền hành, giúp vua có Thái sư – Đại sư, … (0,5đ)

+ Ở địa phương, cả nước chia làm 10 lộ, dưới có phủ, châu, …(0,5đ)

4 (3,0 điểm)

* Ý nghĩa lịch sử

– Đập tan tham vọng và ý chí xâm lược Đại Việt của đế chế Nguyên , bảo vệ độc lập (0,5 đ)

– Nâng cao lòng tự hào, tự cường dân tộc, củng cố khối đoàn kết toàn dân  (0,5 đ)

– Xây đắp nên truyền thống quân sự Việt Nam   (0,5 đ)

– Ngăn chặn quân Nguyên xâm lược các nước khác ở châu Á   (0,5 đ)

– Tác giả bài Hịch tướng sĩ là Trần Quốc Tuấn ( Trần Hưng Đạo ) .

Tác dụng của bài thơ đã động viên tinh thần chiến đấu của quân sĩ, căm thù giặc và thích trên cánh tay 2 chữ “ Sát Thát”(giết giặc Mông Cổ).  (1,0 đ)

Các đề thi và bài kiểm tra lớp 7 khác

Bài học nổi bật nhất

Top 10 trường học nổi bật

Đề thi lớp 7 mới cập nhật