Ma trận đề kiểm tra 1 tiết hình 7 chương 1 năm 2015 mới nhất

DayHocTot.com xin gửi tới các em học sinh “Ma trận đề kiểm tra 1 tiết hình 7 chương 1 năm 2015 mới nhất”. Hy vọng nó sẽ giúp các em học và làm bài tốt hơn.

Ma trận đề kiểm tra 1 tiết hình 7 chương 1 năm 2015 mới nhất. Đề kiểm tra 1 tiết của trường THCS Thoại Giang.

Mục tiêu: Kiểm tra sự hiểu bài của học sinh.Biết diễn đạt các tính chất (định lý) thông qua hình vẽ. Biết vận dụng các định lí để suy luận, tính toán số đo các góc.

Ma trận đề kiểm tra:

Mức độ

 

Chủ đề

Nhận biết Thơng hiểu Vận dụng Tổng
Thấp Cao
1. Hai góc đối đỉnh, hai đường thẳng vuông góc

 

 

Nhận biết được hai góc đối đỉnh, tính chất của hai góc đối đỉnh Hiểu được và biết cách vẽ đường truing trực của một đoạn thẳng
Số câu

Số điểm

1

1.0

1

2.0

2

3.0 (30%)

2. Góc tạo bởi 1 đường thẳng cắt hai đường thẳng

 

Nhận biết được các góc tạo bởi 1 đường thẳng cắt hai đường thẳng
Số câu

Số điểm

1

1.0

1

1.0 (10%)

3. Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song  

 

Vận dụng dấu hiệu chứng minh hai đường thẳng song song.
Số câu

Số điểm

1

1.0

1

1.0 (10%)

4. Tiên đề ơ- clít, từ vuông góc đến song song

 

Nhận biết được định lí về mối quan hệ giữa song song và vuông góc Vận dụng tính chất hai đường thẳng song song để tính số đo các góc còn lại. vận dụng các định lí tìm số đo của một góc
Số câu

Số điểm

1

1.0

2

2.0

2

2.0

5

5.0 (50%)

Tồng số câu

Tổng số điểm

3

3.0 (30%)

3

4.0 (40%)

3

3.0 ( 30%)

9

10.0


Đề kiểm tra 1 tiết hình học lớp 7 chương 1

1. (2 điểm) Vẽ đường trung trực của đoạn thẳng AB = 4 cm.

2. (3 điểm) Cho hình vẽ:cau2

a. Cho biết một cặp góc sole trong, một cặp góc đồng vị?

b. Cho  a// b, ∠A4 = 600. Tính ∠B4, ∠A1

3. (3 điểm) Cho hình vẽ:cau3

Biết a//b , ∠A = 900, ∠C = 1200.

a. Đường thẳng b có vuông góc với đường thẳng AB không? Vì sao?

b. Tính ∠D?

4. (2 điểm) Cho hình vẽ:cau4

a. Tính ∠E1 ?

b. Chứng minh a// b?

 

 


 Đáp án và thang điểm chấm bài kiểm tra 1 tiết hình chương 1 lớp 7.

1 (2 điểm) :

dap an cau1_2diem

vẽ hình đúng (2 điểm)

2 (3 điểm):

a.  Cặp góc so le trong:  ∠A1 và ∠B1   (0.5đ)

Cặp góc đồng vị: ∠A2 và ∠B4           (0.5đ)

b.  Vì a// b nên:                       (0.5đ)

∠B4= ∠A4 = 600 ( hai góc so le trong )   (0.5đ)

Ta có:  ∠A1 + ∠A4 = 1800 ( hai góc kề bù)    (0.5đ)

=> ∠A1 = 1800 – 600 = 1200     (0.5đ)

3 (3 điểm):

a. b ⊥ AB  vì:     (0.5đ)

a//b                  (0.25đ)

và a ⊥ AB          (0.25đ)

b. Vì a// b nên:                                   (0.5đ)

∠D + ∠C = 1800( hai góc trong cùng phía) (0.5đ)

=> ∠D = 1800 – ∠C                   (0.5đ)

∠D = 1800 – 1200 600                 (0.5đ)

4 (2 điểm):

a. Ta có: ∠E1 = 1100 ( hai góc đối đỉnh)   (1.0 đ)

b.  Ta có: ∠E + ∠F = 700 + 1100 = 1800  (0.5đ)

Suy ra:  a//b ( có một cặp góc trong cùng phía bù nhau)   (0.5đ)

Các đề thi và bài kiểm tra lớp 7 khác

Bài học nổi bật nhất

Top 10 trường học nổi bật

Đề thi lớp 7 mới cập nhật