Giải bài C5 trang 17 sgk vật lí 7

Hãy vận dụng tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng...

C5. Hãy vận dụng tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng để vẽ ảnh của một mũi tên đặt trước một gương phẳng như hình 5.5.

Hướng dẫn giải:

Tính chất của ảnh cần vật dụng: Khoảng cách từ ảnh tới gương bằng khoảng cách từ vật tới gương.

Vẽ ảnh A' và B' của điểm sáng A và điểm sáng B. A'B' chính là ảnh của AB.

Các bài học liên quan

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 7 mới cập nhật