Giải bài C6 trang 56 sgk vật lý 7

Hãy cho biết các electron

C6. Hãy cho biết các electron tự do bị cực nào của pin đẩy, bị cực nào của pin hút.

Hãy vẽ thêm mũi tên cho mỗi electron tự do này để chỉ chiều dịch chuyển có hướng của chúng.

Kết luận:

Các... trong kim loại.... tạo thành dòng điện chạy qua nó.

Bài giải:

Electron tự do mang điện tích âm bị cực âm đẩy, bị cực dương hút. Chiều mũi tên như hình vẽ.

Kết luận:

Các electron tự do trong kim loại dịch chuyển có hướng tạo thành dòng điện chạy qua nó.

Các bài học liên quan

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 7 mới cập nhật