Giải bài C8 trang 57 sgk vật lý 7

Trong các dụng cụ và thiết bị

C8. Trong các dụng cụ và thiết bị điện thường dùng, vật liệu cách điện được sử dụng nhiều nhất là:

A. Sứ                                    C. Nhựa

B. Thủy tinh                           D. Cao su 

Bài giải:

Chọn C Nhựa 

Các bài học liên quan

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 7 mới cập nhật