Giải bài C4 trang 56 sgk vật lý 7

Hãy nhớ lại xem trong nguyên tử

C4. Hãy nhớ lại xem trong nguyên tử, hạt nào mang điện tích dương, hạt nào mang điện tích âm.

Bài giải:

Hạt nhân của nguyên tử mang điện tích dương, các electron mang điện tích âm.

Các bài học liên quan

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 7 mới cập nhật