Giải bài C1 trang 55 sgk vật lý 7

Quan sát và nhận xét:

C1. Quan sát và nhận xét:

Hãy quan sát hình 20.1 hoặc các vật thật tương ứng và cho biết chúng gồm:

1. Các bộ phận dẫn điện là....

2. Các bộ phận cách điện là...

Trả lời:

1. Các bộ phận dẫn điện là: dây tóc, dây trục, hai đầu dây đèn, hai chốt cắm, lõi dây của phích cắm.

2. Các bộ phận cách điện là: trụ thủy tinh , thủy tinh đen của bóng đèn, vỏ nhựa của phích cắm, vỏ dây của phích cắm.

Các bài học liên quan

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 7 mới cập nhật