Giải bài 1 trang 12 sách Giáo khoa Hóa học 12 Nâng cao

Hãy chọn nhận định đúng:

Bài 1. Hãy chọn nhận định đúng:

A. Lipit là chất béo.

B. Lipit là tên gọi chung của dầu mỡ động, thực vật.

C. Lipit là este của glixerol với các axit béo.

D. Lipit là những hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống, không hòa tan trong nước, nhưng hòa tan trong các dung môi hữu cơ không phân cực. Lipit bao gồm chất béo, sáp, steroit, photpholipit,…

Giải

Chọn D

Các bài học liên quan

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 12 mới cập nhật