Giải đề thi minh họa THPT Quốc Gia 2018 môn Hóa – gồm 40 câu trắc nghiệm cực hay

DayHocTot.com xin gửi tới các em học sinh “Giải đề thi minh họa THPT Quốc Gia 2018 môn Hóa – gồm 40 câu trắc nghiệm cực hay”. Hy vọng nó sẽ giúp các em học và làm bài tốt hơn.

Dưới đây là Đề thi tham khảo THPT Quốc Gia năm 2018 môn Hóa vừa được Bộ Giáo dục và đào tạo công bố. Đề gồm 40 câu trắc nghiệm thời gian làm bài 50 phút, cụ thể như sau:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018

Bài thi: Khoa học tự nhiên

Môn thi: Hóa Học

Thời gian làm bài 50 phút không kể thời gian giao đề

Câu 41. Kim loại nào sau đây có tính khử yếu nhất?
A. Ag B. Al C. Fe D. Cu

Câu 42. Chất nào sau đây làm mất tính cứng của nước cứng vĩnh cửu?
A. Nacl B. Na2Co3 C. NaNO3 D. HCl

Câu 52. Cho vài giọt nước brom vào dung dịch phenol, lắc nhẹ thấy xuất hiện
A. kết tủa trắng
B. kết tủa đỏ nâu
C. Bọt khó
D. dung dịch màu xanh

Câu 53. Cho 4,48 lít khí CO (dktc) phản ứng với 8 gam một oxit kim loại, sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được m gam kim loại và hỗn hợp khí có tỉ khối so với H2 là 20. giá trị của m là
A. 7,2     B. 3,2      C. 6,4       D. 5,6

***** HẾT *****

Hướng dẫn giải đề thi thử THPT Quốc gia năm 2018 môn Hóa

___ Chúc các em học tốt ____

Các đề thi và bài kiểm tra lớp 12 khác

Bài học nổi bật nhất

Top 10 trường học nổi bật

Đề thi lớp 12 mới cập nhật