Giải bài 3 trang 18 sách Giáo khoa Hóa học 12 Nâng cao

Hãy kể ra một vài loại quả hoặc cây và cách dùng chúng để giặt rửa.

Bài 3

a) Hãy kể ra một vài loại quả hoặc cây và cách dùng chúng để giặt rửa.

b) Nêu ưu, nhược điểm của bồ kết, xà phòng, bột giặt.

Giải

a) Bồ kết dùng để gội đầu, bồ hòn, nước tro củi dùng để giặt quần áo.

b) Nêu ưu, nhược điểm của bồ kết, xà phòng, bột giặt.

 

Bồ kết

Xà phòng

Bột giặt

Ưu điểm

Dùng tẩy rửa không độc hại cho da, môi trường…

Dùng tẩy giặt…không có hại cho da, môi trường.

Dùng tẩy giặt… dùng được với nước cứng (ít tạo tủa).

Nhược điểm

Không xác định được nồng độ để dùng tối ưu; không thích hợp cho người bận rộn dùng vì phải chế biến tốn thời gian.

Không dùng được với nước cứng do tạo kết tủa với Ca2+…gây hại cho vải sợi.

Có chất tẩy trắng natrihipoclorit hại da. Có gốc hiđrocacbon phân nhánh gây ô nhiễm cho môi trường.

Các bài học liên quan

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 12 mới cập nhật