Giải bài 1 trang 18 sách Giáo khoa Hóa học 12 Nâng cao

Hãy chọn khái niệm đúng:

Bài 1. Hãy chọn khái niệm đúng:

A. Chất giặt rửa là những chất có tác dụng giống như xà phòng nhưng được tổng hợp từ dầu mỏ.

B. Chất giặt rửa là những chất có tác dụng làm sạch các vết bẩn trên bề mặt vật rắn.

C. Chất giặt rửa là những chất khi dùng cùng với nước thì có tác dụng làm sạch các vết bẩn bám trên các vật rắn.

D. Chất giặt rửa là những chất khi dùng cùng với nước thì có tác dụng làm sạch các vết bẩn bám trên các vật rắn mà không gây ra phản ứng hóa học với các chất đó.

Giải

Chọn D.

 

Các bài học liên quan

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 12 mới cập nhật