Đề Thi học kì 1 môn Toán lớp 5 Phòng GD & ĐT Quế Phong 2015 có đáp án chi tiết

DayHocTot.com xin gửi tới các em học sinh Thi học kì 1 môn Toán lớp 5 Phòng GD & ĐT Quế Phong 2015 có đáp án chi tiết. Hy vọng nó sẽ giúp các em học và làm bài tốt hơn.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẾ PHONG

ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC: 2015-2016

MÔN: Toán – 5 – Thời gian làm bài 40 phút

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1:Đọc số và nêu giá trị chữ số 2 trong số thập phân 45,2638:

Câu 2: Hỗn số:    2015-12-17_143541 đọc là: …………………………………………………

Câu 3:   Một lớp học có 12 học sinh nam và 18 học sinh nữ. Vậy, tỉ số học sinh nữ so với số học sinh cả lớp là:
A. 4,5%        B. 55%       C. 60%          D. 0,6%

Câu 4:  Số thích hợp viết vào chỗ chấm là :
2cm2  7mm2      =   . . . . . .   cm2
A. 27          B. 2,07          C. 2,7         D. 2,007

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 5. Đặt tính rồi tính (2 điểm):

a) 357 689 + 53672                 b) 42,43 – 34,38

c) 526 x 242                            d) 336,30 : 15

Câu 6. Trong một trường học, cứ 5 phòng học thì cần 60 bộ bàn ghế. Hỏi với 8 phòng học như thế thì cần bao nhiêu bộ bàn ghế?

Câu 7: Một khu đất  hình chữ nhật, có chiều rộng là 80m, chiều rộng bằng  chiều dài.
a) Tính diện tích khu đất.
b) Người ta dự định dành 15% diện tích đất để làm nhà ở, phần còn lại làm vườn. Tính diện tích đất làm nhà ở.

Câu 8(2điểm)  

a) Tính bằng cách thuận tiện nhất;
2000 : 10  – 1990 x 0,1

b) Tìm số dư của phép chia sau:

2015-12-17_144108


Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán 5

Phòng GD & ĐT Quế Phong năm 2015

 I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2điểm)

Câu 1: Đọc số và nêu giá trị chữ số 2 là 0,2  (0.5điểm)

Câu 2: Hỗn số đọc là: bảy và sáu phần một trăm: (0.5điểm)

Câu 3: C. 60%    : (0.5điểm)

Câu 4:  B. 2,07  : (0.5điểm)

II. PHẦN TỰ LUẬN(8 điểm)

Câu 5. (2 điểm) HS tính đúng mỗi câu được  0.5 điểm

2015-12-17_144522
Đáp án câu 5

Câu 6. (2 điểm)                                    

Bài giải

Số bộ bàn ghế trong một phòng học là:        (0.25 điểm)

60: 5 = 12 (bộ)                                   (0.5 điểm)

Số bộ bàn ghế trong 6  phòng học là:          (0.25 điểm)

12 x 8 = 96 (bộ)                                  (0.5 điểm)

Đáp số: 96 bộ                    (0.5 điểm)

Câu 7 (2 điểm)

Chiều dài khu đất là:       80 : 2/3   =  120 (m)  (1đ)

Diện tích khu đất là:   80 x 120 = 9600 (m2)   (1đ)

Diện tích đất làm nhà ở là:  9600 : 100 x 15 = 1440 (m2)  (1đ)

                                                   Đáp số :   a. 9600 (m2)

b. 1440 (m2)

 Câu 8.( 2 điểm)   Mỗi bài đúng 1 điểm

a) 2000 : 10  – 1990 x 0,1

= 2000 : 10 – 1990 : 10

= (2000 – 1990) : 10

= 10 : 10

= 1

b) số dư của phép chia là: 0,14

Các đề thi và bài kiểm tra lớp 5 khác

Bài học nổi bật nhất

Top 10 trường học nổi bật

Đề thi lớp 5 mới cập nhật