Bài phát biểu chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở năm 2020

Dạy học tốt xin gửi tới các bạn nội dung Bài phát biểu chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở năm 2020 và file đính kèm để các bạn tiện tải về sử dụng. Chúc các bạn có được những thông tin như mong muốn của mình. Nào hãy cùng xem nội dung ngay bên dưới nhé.

Bài phát biểu chỉ đạo đại hội chi bộ mẫu

Kính thưa: Đoàn Chủ tịch Đại hội;

Kính thưa: Các đồng chí Đại biểu!

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 20-9-2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề cụ thể về thi hành Điều lệ Đảng”;

Căn cứ Kế hoạch ……………………………………………………

Thực hiện theo kế hoạch chỉ đạo Đại hội các cấp, từ ngày …-…- 20… cho đến nay, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã có …/… chi bộ trực thuộc tiến hành xong Đại hội;

Đại hội Chi bộ Quản trị - Tài vụ lần thứ …, nhiệm kỳ 20…-20… diễn ra cùng với Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của khối đảm đương trách nhiệm công tác hậu cần phục vụ cho Thường trực UBND tỉnh, đồng thời để Chi bộ nhìn nhận đánh giá đúng thực chất nhiệm vụ chính trị của mình trong suốt một nhiệm kỳ qua, qua đó, rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ thiết thực trong nhiệm kỳ tới. Đây cũng là dịp để cấp ủy Đảng nhìn nhận đánh giá vai trò, trách nhiệm của Chi bộ trong tổ chức hoạt động thời gian qua.

Hôm nay, tôi rất vui mừng, vinh dự được thay mặt cho Ban Thường vụ Đảng ủy và với tư cách đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ, đến dự và phát biểu một vài ý kiến với Đại hội. Lời đầu tiên cho phép tôi kính chúc các đồng chí đại biểu và toàn thể Đại hội được nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt; chúc Đại hội Chi bộ Quản trị - Tài vụ lần thứ …., nhiệm kỳ 20…-20… thành công tốt đẹp.

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Chi bộ Quản trị - Tài vụ có số lượng đảng viên chiếm …/… trong Đảng bộ, Chi bộ có ba bộ phận sinh hoạt và được giao trọng trách rất đặc thù, nhạy cảm, như: Tham mưu giúp Thường trực UBND tỉnh; tổ chức các sự kiện, hội thảo quốc gia trên địa bàn tỉnh; Quản lý tài sản, tài chính và cơ sở vật chất; phục vụ thường xuyên cho Thường trực UBND tỉnh… Mục tiêu đặt ra là triển khai, thực hiện đạt hiệu quả, không để xảy ra thất thoát lãng phí trong quản lý… Do đó, xét trên góc độ trách nhiệm, Đảng bộ rất quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, nâng cao vai trò quản lý điều hành trong thời gian tới. Để chuẩn bị Đại hội, Ban Thường vụ Đảng ủy phân công một đồng chí trong Ban Thường vụ trực tiếp chỉ đạo, theo dõi và tham gia trực tiếp đề án nhân sự Ban Chi ủy nhiệm kỳ 20…-20… và nội dung dự thảo báo cáo chính trị để phục vụ Đại hội.

Qua bản dự thảo báo cáo chính trị do đồng chí ………………. trình bày và ý kiến đóng góp của đại biểu tại Đại hội, thay mặt cho Đoàn Chủ tịch và Ban Thường vụ Đảng ủy, tôi có vài ý kiến như sau: Đại hội đã đánh giá sát hợp với tình hình thực tế nhiệm vụ chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ qua, đặc biệt là với tinh thần trách nhiệm rất cao Đại hội nhìn thẳng vào sự thật những kết quả đạt được và đã nêu lên những mặt hạn chế, yếu kém trong công tác tổ chức và chất lượng một vài nhiệm vụ chưa đạt chỉ tiêu đề ra. Trên cơ sở đó, đã xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 20…-20…, đây là nhiệm vụ rất trọng tâm để phấn đấu. Ban Thường vụ Đảng ủy đánh giá rất cao báo cáo chính trị của Đại hội.

Kính thưa: Các đồng chí Đại biểu và toàn thể Đại hội!

Mặc dù còn có những mặt hạn chế, do nhiều mặt tác động khách quan và chủ quan, nhưng chúng ta khẳng định rằng Chi bộ Quản trị - Tài vụ trong nhiệm kỳ qua có nhiều chuyển biến tích cực và có những bước phát triển mới, nhất là trong những năm gần đây Chi bộ luôn phát huy những điều kiện thuận lợi, nỗ lực vượt qua những khó khăn, thực hiện có hiệu quả các mặt công tác, cơ bản hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ … đề ra. Về công tác xây dựng Đảng có chuyển biến, nâng lên sức chiến đấu của tổ chức chi bộ, cải tiến phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc, đưa sinh hoạt cấp ủy, chi bộ vào nề nếp. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất nội bộ. Công tác tự phê bình và phê bình đảng viên, phân tích chất lượng đảng viên và chi bộ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, nhất là việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII; triển khai cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào “Dân vận khéo” và đăng ký đề tài chiến sĩ thi đua hằng năm, có nhiều đảng viên tham gia đăng ký đề tài.… đã góp phần rất đáng kể vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh và nâng cao vai trò, vị trí của Chi bộ.

Về chấp hành ý thức tổ chức kỷ luật Đảng và công tác xây dựng Đảng, Chi bộ quán triệt nghiêm túc, thực hiện kỷ luật, kỷ cương của Đảng; nêu cao vai trò lãnh đạo của Đảng làm nòng cốt để đấu tranh, chống các biểu hiện tiêu cực về tư tưởng, đạo đức và lối sống của đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã chăm bồi và phát triển Đảng được … đồng chí, so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 20…-20… đã vượt … đồng chí; đây là sự nỗ lực rất lớn của tập thể Chi bộ, những đảng viên mới kết nạp phát huy tốt tác dụng và là nguồn cán bộ được quy hoạch kế tiếp của Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh.

Thay mặt Ban thường vụ Đảng ủy, tôi xin biểu dương và khen ngợi những thành tích xuất sắc của tập thể Chi bộ đã có sự nỗ lực vươn lên trong nhiệm kỳ qua.

Kính thưa Đại hội: Bên cạnh những thành tích đạt được, chúng ta cũng nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế, tồn tại. Bản thân tôi thống nhất với đánh giá trong bản dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội. Nhưng về góc độ thường xuyên sinh hoạt tại Chi bộ cũng nhân đây trao đổi với Đại hội và đề nghị đại biểu thảo luận sâu một số vấn đề:

Thứ nhất: Hiện tượng còn một vài trường hợp đảng viên chưa chịu khó tự rèn luyện, nghiên cứu hiểu biết thêm về lý tưởng, đạo đức cách mạng và hiểu biết về chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước. Để từ đó tạo cho mình có một bản lĩnh chính trị vững chắc trong công tác và trong cuộc sống mà phấn đấu vươn lên để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Thứ hai: Về xây dựng mối đoàn kết nội bộ cũng chưa thật sự được ổn định, còn hiện tượng việc ai người ấy làm, không khí ngày làm việc tại công sở rất nặng nề, chưa được cởi mở, làm ảnh hưởng đến công việc chung. Vậy cần phải chấm dứt, nếu đảng viên có tư tưởng này thì cương quyết phải xử lý theo trách nhiệm của đảng viên, còn quần chúng thì xử lý theo trách nhiệm quần chúng. Không để tình trạng tập thể bị tai tiếng, bị ảnh hưởng thi đua chung. Nên đảng viên hãy nhận ra trách nhiệm của mình để chung tay, chúng sức gắn bó đoàn kết vì tập thể.

Thứ ba: Mỗi đảng viên đều được Đảng giao cho nhiệm vụ cao cả, với vai trò, trách nhiệm của mình phải thực hiện trên tinh thần quyết tâm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Do đó, cũng cần đến sự giúp đỡ tương thân, tương trợ lẫn nhau, tạo điều kiện giúp nhau hoàn thành nhiệm vụ, rất mong các đồng chí cố gắng phát huy. Tránh tư tưởng “bất đồng”, từ đó thấy đồng chí mình sai nhưng không mạnh dạn đấu tranh, góp ý để sửa chữa mà cho đó là trách nhiệm của tập thể, được ai người ấy hưởng… rất tai hại, thiếu tinh thần trách nhiệm, vai trò của đảng viên trong đấu tranh, xây dựng nội bộ.

Theo bản báo cáo: Phương hướng nhiệm kỳ tới của Ban Chi ủy.

Tôi rất tâm đắc với quyết tâm của Ban Chi ủy nhiệm kỳ này, đề ra các chỉ tiêu của Nghị quyết thực hiện cả nhiệm kỳ là rất phấn khởi, tôi tin chắc rằng nhờ tiếp tục phát huy tinh thần thắng lợi của nhiệm kỳ qua nên mục tiêu nhiệm kỳ 20…-20… sẽ đạt và vượt hơn nữa, nhưng phải có sự quyết tâm của cả tập thể Chi bộ và các đồng chí có quá trình gắn bó với Chi bộ trao đổi kinh nghiệm trong công tác Đảng, cho dù còn một ngày sinh hoạt tại Chi bộ, để không ngừng phát huy truyền thống tốt đẹp của Chi bộ.

Kính thưa Đại hội!

Nhiệm vụ quan trọng của Đại hội đó là: …/… Đại biểu đảng viên có mặt trong Đại hội hôm nay, hãy lựa chọn những đảng viên tiêu biểu nhất, xứng đáng nhất, tín nhiệm nhất làm người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Đảng, để bầu vào Ban Chi ủy nhiệm kỳ 20…-20…, đủ số lượng được Đại hội ấn định trong nhiệm kỳ và có đầy đủ trình độ, phẩm chất, đạo đức, năng lực, uy tín và đảm đang gánh vác nhiệm vụ mà mục tiêu Nghị quyết Đại hội Chi bộ đề ra trong nhiệm kỳ mới.

Kính thưa Đại Hội: Mục tiêu, Nghị quyết nhiệm kỳ tới mà Đại hội đề ra là rất sát thực, nhưng về góc độ lãnh đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy tôi cần nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Thứ nhất, đối với nội dung, phương thức lãnh đạo, tập trung vào những vấn đề lớn, quan trọng, có tính đột phá và giải quyết triệt để những khó khăn, vướng mắc để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; dành thời gian hợp lý cho công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh; bằng mọi hình thức linh hoạt tuyên truyền, phổ biến và tạo điều kiện cho đảng viên hiểu biết nhiều hơn nữa về lý tưởng, đạo đức cách mạng và hiểu biết về chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, để an tâm công tác; tham gia tích cực đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan về lĩnh vực quản lý và chuyên môn, tìm ra giải pháp tốt nhất để lãnh đạo thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Thứ hai, khắc phục những tồn tại hạn chế. Chú trọng việc giáo dục, quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa có phẩm chất đạo đức tốt, vừa có năng lực và trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ chuyên ngành; tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tăng cường mối đoàn kết, gắn bó nội bộ; hãy hòa đồng, hòa hợp trên tinh thần tình cảm đồng chí, đồng đội. Tuyệt đối chấm dứt, hiện tượng đảng viên có tư tưởng làm mất đoàn kết nội bộ thì cương quyết phải xử lý. Không để tập thể bị ảnh hưởng chung…

Thứ ba, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả quy định về việc quần chúng tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình; quy trình, quy chế xử lý công việc, quy định của cơ quan, đơn vị. Vận động đảng viên đăng ký nhiều đề tài sáng kiến khoa học, “Dân vận khéo”, tư tưởng Hồ Chí Minh… trong công tác để không ngừng phát huy tính sáng tạo, trí tuệ nhằm cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng trong công tác góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Thứ tư, quan tâm công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết của chi bộ và kết luận, quyết định, quy định của Đảng ủy cấp trên; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên của chi bộ; có giải pháp giáo dục, giúp đỡ đảng viên sửa chữa sai lầm, khuyết điểm, phấn đấu vươn lên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Kính thưa Đại Hội: Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh luôn xác định Chi bộ trực thuộc của Đảng bộ cơ sở là cầu nối để Đảng triển khai, thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đảng bộ rất quan tâm vun đắp để xây dựng tổ chức đảng vững mạnh, đo đó Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh luôn có mục tiêu lãnh đạo các chi bộ đạt các chỉ tiêu Đại hội đề ra, để góp phần hoàn thành nhiện vụ chính trị chung của Đảng bộ.

Với niền tin tưởng sâu sắc vào Chi bộ Quản trị - Tài vụ, với trách nhiệm và quyết tâm, Ban Thường vụ Đảng ủy tin tưởng chắc chắn rằng trong nhiệm kỳ 20…-20… Chi bộ sẽ có những chuyển biến sâu sắc, tích cực và giành được nhiều kết quả, thành tích cao hơn.

Đề nghị Ban Chi ủy mới sớm hoàn chỉnh các thủ tục báo cáo kết quả Đại hội về Ban Thường vụ Đảng ủy để chuẩn y Ban Chi ủy ổn định đi vào hoạt động.

Một lần nữa kính chúc các đồng chí Đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp. Xin chân thành cám ơn!

Tải ngay

Đề thi mới cập nhật