Trường Tiểu Học Lũng Hòa – Thi học kì 2 lớp 5 môn Toán 2017 có đáp án

DayHocTot.com xin gửi tới các em học sinh “Trường Tiểu Học Lũng Hòa – Thi học kì 2 lớp 5 môn Toán 2017 có đáp án”. Hy vọng nó sẽ giúp các em học và làm bài tốt hơn.

Câu 1: Chữ số 5 trong số 162,57 chỉ:

A. 5 đơn vị              B. 5 phần trăm C. 5 chục            D. 5 phần mười

Câu 2: Hỗn số được viết dưới dạng phân số là:

Câu 4: Có 20 viên bi, trong đó có 3 viên bi nâu, 4 viên bi xanh, 5 viên bi đỏ, 8 viên bi vàng. Như vậy 1/5 số viên bi có màu:

A. Nâu B. Đỏ C. Xanh D. Trắng

Câu 5: Khoảng thời gian từ lúc 9 giờ kém 10 phút đến 9 giờ 30 phút là:

A. 10 phút    B. 20 phút   C. 30 phút        D. 40 phút

Câu 6: Có 320ha đất trồng cây cà phê và 480ha đất trồng cây cao su. Hỏi diện tích đất trồng cây cao su bằng bao nhiêu phần trăm diện tích đất trồng cây cà phê ?:

A. 150% B. 15% C. 1500% D. 105%

Câu 7: Hình lập phương có cạnh là 5m. Vậy thể tích hình đó là:

A. 150 m3 B. 125 m3 C. 100 m3 D. 25 m3

Câu 8Tính

a.465,74 + 352,48             b. 196,7 –  97,34             c. 67,8  x  1,5               d. 52 : 1,6

Câu 9: Một người đi xe máy khởi hành từ A lúc 8 giờ 30 phút và đến B lúc 9 giờ 30 phút. Quãng đường AB dài 60km. Hãy tính vận tốc của xe máy với đơn vị đo là km/giờ?

Câu 10: Một thửa ruộng hình chữ nhật có dài 120m, chiều rộng bằng 90m. Người ta trồng lúa trên thửa ruộng đó, trung bình cứ 100m2 thu được 65kg thóc. Tính:

a) Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó?

b) Trên cả thửa ruộng đó, người ta thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc?


ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

Câu 1 2 3 4 5 6 7
Ý đúng D D B B D A B
Điểm 1 điểm 1 điểm 1 điểm 1 điểm 1 điểm 1 điểm 1 điểm

Câu 8: Tính: (1 điểm)

a.817,22

b.99,36

c. 101,70

d.32,5

Câu 9:((1 điểm)

Bài giải

Thời gian xe máy đi hết quãng đường AB là:

9 giờ 30 phút – 8 giờ 30 phút = 1 (giờ)

Vận tốc trung bình của xe máy là:

60 : 1 = 60 (km/giờ)

     Đáp số: 60 km/giờ

Câu 10: (1 điểm)

Bài giải

a ) Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là :

120  90 = 10800 (m2)

b) Cả thửa ruộng đó, người ta thu hoạch được số tạ thóc là:10800 : 100 65 = 7020 (kg) = 7,02 ( tấn )

Đáp số: a) 10800m2; b) 7,02 tấn

Các đề thi và bài kiểm tra lớp 5 khác

Bài học nổi bật nhất

Top 10 trường học nổi bật

Đề thi lớp 5 mới cập nhật