[Hot] đề thi cuối kì 2 lớp 5 môn Toán năm học 2016 – 2017 có đáp án

Gửi các em học sinh “[Hot] đề thi cuối kì 2 lớp 5 môn Toán năm học 2016 – 2017 có đáp án”. DayHocTot.com hy vọng nó sẽ giúp các em học và làm bài tốt hơn.

[CÓ đáp án chi tiết] Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 5 với 2 phần trắc nghiệm và tự luận được dayhoctot.com

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

Học sinh khoanh tròn chữ đúng trước kết quả đúng

1: Số nào dưới đây có chữ số 2 ở hàng phần trăm:

A. 0,2005
B.0,0205             
C.0,0025                   
D.0,0502

2 : Số lớn nhất trong các số : 7,85 ; 7,58 ; 8,57 ; 8,75 là :

A.  7,85                  
B.7,58                
C.8,57                
D.8,75

A.   5,6                
B.5,06               
C.6,5                 
D.6,05

4: 12,34x 100 = ?

A. 0,1234    
B.1,234             
C.1234                 
D.123,4

5: 5kg 23g = ……….kg                      (0,5đ)

A. 5,023kg           
B.5,23kg                
C.5230kg               
D.5023kg

6: 23m2 17 dm2= ………..m2:

A. 23,17    
B.2,217          
C.23,017           D.23,0017

7 :  Một hình tam giác có độ dài cạnh đáy là 6,5cm, chiều cao là  4,2cm.

Diện tích của hình tam giác đó là:

A. 27,3cm2     
B.5,35cm2          C .13,65 cm

8: Số học sinh nữ của lớp 5/1 là 15 và chiếm 60% số học sinh cả lớp. Hỏi lớp 5/1 có bao nhiêu học sinh:

A. 40    
B.25        
C.20            
D.30

PHẦN II: TỰ LUẬN ( 6 điểm)

1:  Đặt tính rồi tính (2 điểm)

a) 57,648 + 35,37     b)70,9 – 23,26        c) 18,2 x 3,5          d) 17,55 : 3,9

2 ????1 điểm) Tìm y :       y – 18,7 = 13,5 : 4,5

3: (2 điểm) Một hình vuông có cạnh 5cm. Một hình tam giác có đáy là 8cm và có diện tích bằng diện tích hình vuông. Tính chiều cao của tam giác.

 Câu 4: (1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất.

a) 4,7 x 5,5 – 4,7 x 4,5    b)23,5 x 4,6 + 23,5 x 5,4


ĐÁP ÁN  VÀ THANG ĐIỂM

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II – KHỐI 5 MÔN : TOÁN

I. Phần trắc nghiệm(4 điểm )

   Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng, mỗi câu đúng được 0,5 điểm.

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án B C A B C A C B

II.Phần tự luận(6 điểm)

1: Đặt tính rồi tính: (2điểm )

Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm

a) 93,018       b) 47,64                c) 63,70                  d) 4,5

2: Tìm y, biết:(1điểm)

y – 18,7 = 13,5 : 4,5

y- 18,7 = 3              (0,5)

y = 3+ 18,7 (0,25)

y = 21,7         (0,25)

3: (2 điểm)

Bài giải

Diện tích hình vuông hay diện tích hình tam giác là: (0,5đ)

5 x 5 = 25 (cm2)                                      (0,5đ)

Chiều cao của tam giác là:                                    (0,25đ)

25 x 2 : 8 = 6,25 (cm)                                  (0,5đ)

ĐS: 6,25cm                                  (0,25đ)

4: (1 đ) Tính bằng cách thuận tiện nhất.

Mỗi bài tính đúng được 0,5 điểm

a) 4,7 x 5,5 – 4,7 x 4,5

= 4,7 x ( 5,5 – 4,5)

= 4,7 x 1

b) 23,5 x 4,6 + 23,5 x 5,4

= 23,5 x ( 4,5 + 5,4)

= 23,5 x ( 4,5 + 5,4)

* Lưu ý: HS không sử dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp để thực hiện phép tính thì không ghi điểm.

Các đề thi và bài kiểm tra lớp 5 khác

Bài học nổi bật nhất

Top 10 trường học nổi bật

Đề thi lớp 5 mới cập nhật